Användarvillkor – Disclaimer

Användandet av denna webbplats, nyaforsakringar.se, omfattas av flera villkor, vilka definieras i detalj på denna webbsida. Mellan dig (hädanefter benämnd 'Användaren') och den juridiska enheten nyaforsakringar.se (hädanefter 'Nya Försäkringar'), gäller dessa villkor under din användning, oavsett om du besöker eller interagerar med webbplatsen på annat sätt. Genom att besöka och interagera med webbplatsen nyaforsakringar.se godkänner du att vara förpliktigad att följa våra villkor.

1. Översikt

1.1. Nyaforsakringar.se är en informationsrik webbplats som behandlar ämnen relaterade till försäkringar och försäkringsbolag. Webbplatsens syfte är att fungera som ett kompletterande beslutsunderlag för Användare som överväger olika försäkringsbolag och försäkringar på marknaden.

1.2. Nya Försäkringar erbjuder tjänster kostnadsfritt till alla som besöker webbplatsen nyaforsakringar.se.

2. Nya Försäkringars ansvar

2.1. Nya Försäkringar strävar ständigt efter att tillhandahålla en tjänst av hög kvalitet och eftersträvar därför att informationen på webbplatsen är aktuell, uppdaterad och korrekt. Trots detta reserverar vi oss för eventuella felaktigheter på webbplatsen och frånsäger oss ansvar för eventuella faktafel eller icke uppdaterad information.

2.2. Nya Försäkringar tar inte på sig ansvar för de beslut Användaren fattar eller eventuella avtal Användaren ingår.

3. Inkomstmodell

3.1. Tjänsten kostar inte Användaren något, utan är och kommer alltid att förbli gratis. Inkomster genereras via så kallade partnerlänkar, vilket innebär att Nya Försäkringar erhåller kompensation om Användaren väljer att ingå ett avtal med ett försäkringsbolag via en av våra partnerlänkar.

Att ingå en hundförsäkring via en partnerlänk påverkar inte Användarens kostnader, men det bidrar till att Nya Försäkringar kan fortsätta utveckla sin tjänst.

Användaren är inte på något sätt förpliktigad att ingå försäkring via våra partnerlänkar, utan kan lika gärna vända sig direkt till försäkringsbolagen vid eventuellt öppnande av konto.

4. Användarens ansvar

4.1. Användaren erkänner att ingåendet av hundförsäkring är förknippat med vissa förpliktelser och åtaganden som Användaren själv ansvarar för.

4.2. Användaren erkänner och accepterar att Nya Försäkringar frånsäger sig ansvar för eventuella faktafel och att det är Användarens ansvar att verifiera att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad.

4.3. Användaren erkänner att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar.

4.4. Användaren accepterar att denne inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är dock alltid välkommen att länka till relevanta avsnitt.

4.5. Användaren förbinder sig att inte använda tjänsten på ett sätt som kan skada Nya Försäkringar. Det inkluderar aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller annan användning av varumärket på ett sätt som kan uppfattas som stötande.

5. Hantering av personuppgifter och säkerhet

5.1. Hur personuppgifter, cookies och säkerhet hanteras regleras av Nya Försäkringars integritetspolicy.

6. Ändringar i villkoren

6.1. Användarvillkoren kan komma att ändras vid behov. Användare som besöker och använder tjänsten efter en ändring accepterar de nya villkoren.

6.2. Ändringar kan ske utan förvarning eller notifiering.

7. Eventuell tvist och tillämplig lag

7.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol.

8. Kontakt

8.1. Behöver användaren komma i kontakt med Nya Försäkringar finns de olika alternativen beskrivna på kontaktsidan.

8.2. Om Användaren upptäcker felaktig eller ouppdaterad information är Användaren välkommen att kontakta Nya Försäkringar på info@nyaforsakringar.se.