Inbrott bil

Stöldligor härjar – skydda din bil från inbrott

En eskalering av bildelsstölder pågår i Sverige. Internationella kriminella grupper stjäl en mängd komponenter, inklusive krockkuddar och katalysatorer. Läs denna omfattande guide för att erhålla väsentliga råd om hur du kan säkra din bil och för att försäkra dig om att den är korrekt skyddad mot inbrott.

  • Smyg under radarn – parkera strategiskt En smart strategi är att gömma din bil på ett sätt som undviker upptäckt, helst i ett garage. Genom att inte dra till sig uppmärksamhet minskar risken för att bilen blir utsatt för inbrott.
  • Skydda din nyckel Säkerställ att tjuvar inte kan få tag på din bils tändningsnyckel. Genom att hålla nyckeln utom räckhåll för potentiella brottslingar minskar du risken för stöld.
  • Välkänd avskräckande metod – rattkryckan En pålitlig metod för att avskräcka tjuvar är att använda en godkänd rattkrycka. Denna åtgärd kan få tjuven att välja en annan bil som mål för sin brottsliga aktivitet.
  • Låt oss vägleda dig – minimera risker Utforska vår omfattande samling av tips och råd på Nya Försäkringar för att effektivt minska risken för inbrott och stöld.

Under de gångna åren observerades en markant ökning i anmälda stölder av bilar och bildelar i Sverige. En oroande trend var stöld av katalysatorer, där antalet stölder ökade med över 40 gånger på bara ett år.

Även under pandemin förblev antalet bilstölder högt, parallellt med ökningen av bostadsinbrott. År 2020 rapporterades 49 500 stölder av och från motorfordon, vilket utgjorde en ökning med 10 procent. Dessa stulna fordon och bildelar smugglades utomlands av internationella stöldligor, vilket svarade för 70–90 procent av fallen.

Tyvärr fortsatte den negativa trenden även under det följande året. Det är nu hög tid för en revidering av ditt bilskydd och din försäkringsnivå blir en prioritet.

Strategier för tjuvarnas skicklighet

De internationella stöldligorna agerar med en uppseendeväckande effektivitet. Deras verksamhet är uppdelad i tre grupper för att minska riskerna:

  1. Undersökningsgruppen – De inleder processen med en försiktig rekognoscering där de vanligtvis använder hyrbilar för att inte dra till sig uppmärksamhet. De identifierar potentiella stöldobjekt under både dag- och kvällstid.
  2. Mekanikerna – Gruppen består av skickliga mekaniker som kan öppna bilar på natten och snabbt ta isär värdefulla delar. För att undvika att bli tagna på bar gärning gömmer de stöldgodset i dolda ”depåer”, såsom skogsområden.
  3. Utdelningsgruppen – Den tredje gruppen samlar in delarna från depåerna och transporterar dem sedan ut ur landet. Hela processen sker snabbt och systematiskt. Dessa grupper täcker område efter område och det är inte ovanligt att de återvänder efter några månader för att begå nya inbrott i bilar som har blivit reparerade.

Ett exempel på deras effektivitet är att en grupp om tre personer kan stjäla en katalysator på mindre än 30 sekunder. Dessa komponenter innehåller värdefulla ädelmetaller och har därmed ett betydande skrotvärde. Bildelarna används ofta utomlands för att reparera skadade fordon.

Det mest betydelsefulla du som bilägare kan göra är att parkera din bil så att den inte drar till sig uppmärksamhet, idealiskt sett i ett garage. Platser med god belysning, särskilt om de är utrustade med rörelsedetektorer som aktiverar ljuset, är inte attraktiva för tjuvar som föredrar att arbeta obemärkt.

Eliminera självrisken

Om din bil blir stulen eller drabbad av bildelsstöld kan det vara lätt att känna sig hjälplös eller arg. Många ägare känner sig kränkta, på liknande sätt som vid inbrott i hemmet.

Den andra tanken som ofta uppstår är ”Nåväl, detta täcks väl av bilförsäkringen.” Men verkligheten är inte alltid så enkel. Vid skador, oavsett typ, finns det en självrisk som du själv måste täcka, även om försäkringsbolaget ersätter en stor del av skadan. Därmed drabbas du ekonomiskt om din bil blir utsatt för stöld.

Självrisken varierar mellan försäkringsbolagen, men ligger oftast mellan 1 000 och 3 000 kronor. Om din bil är nyare, dvs. mellan 0 och 3 år gammal, har den troligtvis en vagnskadeförsäkring, och i så fall är självrisken vanligtvis högre. Det kan alltså bli en betydande utgift om din bil blir stulen.

En smart lösning för att undvika dessa kostnader är att teckna en försäkring för självriskeliminering. Möjligheten är inte alltid välkänd bland bilägare, men om du vill spara tusentals kronor har vi en särskild guide för detta ändamål. Klicka på länken nedan för att lära dig mer om fördelarna med att eliminera självrisken. Att reducera självrisken är en klok strategi – här är hur du gör det.

Skydda din bil effektivt

De internationella stöldligorna har en avancerad teknisk kompetens och använder avancerad utrustning. Att inneha sådan utrustning är tyvärr inte olagligt i Sverige, i motsats till många andra länder.

Om det är enklare att krossa en ruta, kommer tjuvarna att välja den metoden. Samma gäller vid demontering, som ofta skadar interiören.

En överraskande enkel metod som tjuvar använder sig av är att ”klona” radiosignalen från bilnyckeln. Många moderna bilar har en nyckelfri öppningsfunktion för dörrarna, vilket innebär att nyckeln kan förbli i fickan.

Majoriteten av bilägare förvarar nyckeln i sina kläder eller handväska, oftast nära ytterdörren. En tjuv kan då stå vid dörren, fånga radiosignalen och förstärka den, samtidigt som en kollega öppnar dörren och kan starta motorn. Därefter är det fritt fram att köra iväg.

Vissa bilmodeller har säkerhetsfunktioner som gör det möjligt att stänga av radiosignalen från tändningsnyckeln. Ett annat alternativ är att blockera signalen genom att placera bilnyckeln i en plåtburk (med lock) eller svepa in den i aluminiumfolie. Det finns även specialdesignade påsar med inbyggd metallfolie där du kan förvara nyckeln.

Är din bil låst?

För att underlätta bilinbrott använder tjuvar ofta störsändare som sänder ut en stark radiosignal på det frekvensområde som bilnycklarna använder.

Detta resulterar i att bilnyckeln inte fungerar, så trots att du trycker på ”lås”-knappen förblir bilen olåst. Detta gör det enkelt för tjuvar att tömma bilen på värdefulla ägodelar medan du är borta. Därför är det klokt att alltid dubbelkolla att bilen faktiskt är låst genom att försiktigt känna på dörrhandtaget. Störsändare används ofta på parkeringsplatser intill köpcentrum där bilägare gör flera ärenden och lämnar sina inköp i bilen.

Tillbaka till de gamla knepen – rattkryckan

En tidlös metod som kan rekommenderas är att använda en godkänd rattkrycka. Denna åtgärd kan verka enkel men tar tid för tjuven att övervinna och har därför en avskräckande effekt. Utöver skyddet för bilen förhindrar rattkryckan även att krockkudden blir stulen. Många kriminella väljer att undvika bilar som kräver mer tid och ansträngning för inbrott.

Det är viktigt att välja en rattkrycka som är testad och godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och försäkringsbolagen. Denna säkerhetsåtgärd kostar vanligtvis runt tusen kronor och är därför ett kostnadseffektivt skydd. Ibland kan du även få självrisken minskad om du använder en godkänd rattkrycka.

Tullen bortser från kontroll

Varför är bilstölder så vanliga i Sverige? Den enkla förklaringen är att denna typ av brottslighet i princip är riskfri. Uppklarningsprocenten är endast 1 procent, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

De internationella brottsnätverken orsakar årligen kostnader på 600–800 miljoner kronor för försäkringsbolagen. Den totala ekonomiska bördan är emellertid ännu högre. Dessutom måste vi lägga till den oro och otrygghet som ligornas framfart genererar.

En faktor som möjliggör den ostraffade verksamheten för de internationella stöldligorna är att tullen inte har något direktiv om att kontrollera bilar som lämnar landet. Tullens främsta fokus har varit att inspektera fordon och gods som kommer in i Sverige. Stöldgods kan därmed transporteras ut ur landet med minimal risk för upptäckt.

En jämförelse med Norge visar en betydligt strängare reglering, inklusive längre straff för stölder av bildelar. I Norge är denna typ av brottslighet bara en tiondel av vad vi ser i Sverige, och detta är troligtvis inte en slump.

Att tänka på

Om din bil utsätts för bildelsstöld och blir obrukbar måste den skickas till verkstaden för reparation. Under denna period behöver du naturligtvis en temporär lösning.

Villkoren varierar mellan försäkringsbolagen. Det är inte självklart att du kommer att få en lånebil utan extra kostnad (det kan även finnas en självrisk för lånebilen). Därför är det viktigt att du noga granskar villkoren och är medveten om vad som gäller. Om du är osäker är du välkommen att vända dig till oss på Nya Försäkringar för att få personlig vägledning och information.

Om du vill lära dig mer om hur du effektivt kan skydda din bil och minimera risken för stöld och inbrott, besök oss på Nya Försäkringar. Din säkerhet är vår prioritet.