Försäkring mot dolda fel skyddar säljaren i 10 år

Säljer du ett hus väntar 10 nervösa år – så länge kan nämligen köparen hävda att fastigheten har dolda fel. Därför rekommenderar vi alla säljare, som känner sig osäkra, att skaffa en ”dolda felförsäkring” för att skydda sig mot dyrbara skadestånd.

Av Nya Försäkringar•   • 7 minuterblogpost picture
  • Säljarens försäkring – men även köparen har nytta av en försäkring mot dolda fel.
  • Många undantag – försäkringen kan ge en falsk trygghet och villkoren skiljer sig mellan bolagen.
  • Dyrbara tvister – dolda fel kan leda till en långvarig juridisk process. Försäkringen kan bespara säljaren stora kostnader.
  • Undersökningsplikt – försäkring mot dolda fel är bra, men köparen måste ändå göra egen en besiktning.
  • Ta hjälp av proffs – våra erfarna experter på Nya Försäkringar hjälper dig att hitta rätt försäkring till bästa pris.

Att köpa och sälja hus är den största affär som de flesta av oss genomför. Och eftersom det handlar om så stora belopp är det mycket som står på spel – speciellt om en tvist uppstår.

Om köparen i efterhand upptäcker fel på fastigheten kan säljaren krävas på ekonomisk kompensation. Den här möjligheten till ersättning finns kvar i 10 år efter ägarbytet.

För säljaren väntar alltså 10 nervösa år då det när som helst kan komma kravbrev från nya ägaren. Ett bra sätt att förbättra nattsömnen på är att säljaren skaffar en ”dolda felförsäkring”, eller överlåtelseförsäkring som det också kallas.

Försäkringen mot dolda fel kan vara helt avgörande för säljaren, ifall det skulle uppstå en rättslig tvist med köparen. Men som med alla försäkringar gäller det att lusläsa villkoren och välja rätt.

Känner du dig osäker är du välkommen att kontakta oss på Nya Försäkringar. Vi ger personliga och neutrala råd för att hjälpa dig att hitta rätt försäkring mot dolda fel. Klicka på länken nedan för att kontakta oss. Nya Försäkringar

Falsk trygghet

Försäkringar mot dolda fel vid fastighetsförsäljning är bra och något vi rekommenderar. Men en fara med den här typen av försäkringar är att de kan invagga både säljare och köpare i en falsk trygghet.

Köparen kanske tänker att besiktningen av huset inte är så viktig, skulle ett fel upptäckas i efterhand så skyddar säljarens försäkring mot dolda fel. Dessutom utför försäkringsbolaget en egen besiktning, som köparen kan ta del av.

Även om säljaren har en försäkring mot dolda fel minskar det inte köparens skyldighet till ”långtgående undersökningsplikt”, som det heter. Viktigt är också att köparen väljer en oberoende besiktningsperson istället för samma som försäkringsbolaget använde.

Säljaren har i gengäld en upplysningsplikt att berätta om kända brister och sådant som är av betydelse för köparen. Definitionen av ett dolt fel är att det inte går att upptäcka vid en besiktning. Gränsen dras dock vid att göra åverkan på huset, det krävs inte att man river upp ytskikt för att exempelvis leta efter mögel eller vattenskador.

Men vad som ska betraktas som ett dolt fel varierar ändå och ofta tillämpas praxis, från liknande fall. Även åldern på fastigheten och installationer spelar in. Äldre hus förväntas ha fler brister. Inte sällan befinner sig köpare och säljare i varsin position, om ett fel ska betraktas som dolt eller ej.

Välj noga först

Villkoren i försäkringen mot dolda fel kan innehålla gott om undantag som både säljare och köpare betraktar som självklara. Ta därför inget för givet och läs på noga i försäkringsvillkoren.

Sprickor i skorstenen som kräver dyrbar reparation eller hög radonhalt som innebär krav på förbättrad ventilation kan vara undantag som försäkringen inte täcker. Vitvaror, vattenledningar, elinstallationer och annat kan också vara undantagna.

Mäklaren brukar erbjuda säljaren en försäkring mot dolda fel men vårt råd är att inte ta det erbjudandet rakt av utan först göra en noggrann jämförelse mellan olika försäkringar. Tycker du att det här låter krångligt så hjälper vi på Nya Försäkringar gärna till med neutral och personlig rådgivning, kontakta oss på länken nedan. Nya Försäkringar

Undantagen är många

En annan fara med försäkringar mot dolda fel är att de kan ge intrycket av att vara heltäckande. Så är det inte och läser vi försäkringsvillkoren finns det gott om undantag – dessutom skiljer sig försäkringarna åt.

Oftast finns det ett maxbelopp i försäkringen och även en självrisk. Säljaren får alltså betala ett visst belopp, även om försäkringen täcker merparten av den kompensation som köparen kräver.

Som regel är försäkringen begränsad till enbart huvudbyggnaden. Köper du en villa och efter en tid upptäcker exempelvis allvarliga mögelangrepp i garaget är det inte alls säkert att försäkringen mot dolda fel täcker detta.

Ett annat exempel är en nedgrävd swimming pool som nästa sommar visar sig ha sprickor och läcker. Reparationen kan bli mycket kostsam men försäkringen gäller sannolikt inte då den i de flesta fall begränsas till huvudbyggnaden.

Dessa undantag måste både säljare och köpare ha koll på. Annars kan det bli en bitter upptäckt i efterhand, om fastigheten inte fått en mycket noggrann och heltäckande besiktning av köparen.

Skilj på villkor och lag

Försäkring mot dolda fel kallas ibland för överlåtelseförsäkring eller säljarsäkring. Det grundläggande skyddet – oavsett namn – innebär att försäkringsbolaget skyddar säljaren och täcker de kostnader som dolda fel innebär.

Om köparen av en fastighet kräver ersättning för dolda fel blir det försäkringsbolaget som företräder säljaren i tvisten och utreder ansvaret. Om försäkringsbolaget kommer fram till att det dolda felet inte ska ersättas enligt villkoren i försäkringen kan säljaren få uppfattningen att ”nu förlorar jag”. Men så är det inte.

Det kan låta krångligt men man måste skilja på försäkringsvillkor och den juridiska texten i lagen, i det här fallet Jordabalken. Om tvisten mellan köpare och säljare går till domstol kan det mycket väl bli så att säljaren får rätt – de fel som köparen upptäckt betraktas inte som dolda fel av domstolen. Därmed behöver inte säljaren betala någon kompensation till köparen.

I sådana här tvister kan både köpare och säljare hamna i kläm. Försäkringsbolaget kan förhala processen och kräva olika typer av tidsödande kompletteringar. För att lösa upp knutarna och komma vidare kan de inblandade behöva ta hjälp av en expert, exempelvis en bostadsjurist. Även om försäkringen innehåller ”rättsskydd” för juristkostnader brukar den inte täcka 100 procent.

Nya Försäkringar står alltid på konsumentens sida. Vi ger personlig rådgivning har stor vana att hantera de juridiska processerna med försäkringsbolagen. Kontakta oss på länken nedan så guidar vi dig till rätt försäkring till bästa pris. Nya Försäkringar

Var realistisk

Om en köpare upptäcker dolda fel ska kraven ställas till säljaren. Finns det en försäkring mot dolda fel kopplas försäkringsbolaget in och de finner kanske att försäkringsvillkoren inte uppfyllts och ingen ersättning utgår.

När säljaren meddelar köparen att försäkringen inte gäller så är det just så. Försäkringen gäller inte, men det är inte detsamma som att köparen inte har rätt till kompensation för dolda fel. Tvisten kan drivas vidare, men utan ekonomisk kompensation från försäkringsbolaget. Vilket är trist för säljaren, men fortfarande en möjlighet för köparen.

Försäkringar mot dolda fel är i grunden bra. Men sett ur köparens perspektiv är fördelarna inte alltid så stora som man kanske hoppades. Därför gäller det att ha en realistisk syn på dolda felförsäkringars möjlighet att ge ekonomisk kompensation.

Vi guidar dig rätt

Att skilja på försäkringsvillkor och lagtext är alltså viktigt. Försäkringar mot dolda fel kan vara väldigt bra, men det finns också gott om undantag som gör att de ibland inte hjälper vare sig säljaren eller köparen av en fastighet.

Vi har full förståelse för att detta kan låta krångligt – för det är krångligt! Vill du ha neutral och personlig rådgivning är du alltid välkommen till Nya Försäkringar.

Kontakta oss på länken nedan så guidar vi dig till rätt försäkring, till bästa pris. Nya Försäkringar

Liknande artiklar

  • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
    Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
  • Tjänster

  • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.