Försäkra din båt på rätt sätt – pengar att spara

Fritidsbåtar är en viktig källa till rekreation för många svenskar, som satsar stora summor på inköp och underhåll. Men det gäller att skydda de värdefulla båtarna med rätt försäkring. Villkoren skiljer sig och här ger vi viktiga tips för att du ska slippa dyra utgifter.

Av Nya Försäkringar•   • 6 minuterblogpost picture
  • ✔ Var aktsam – du måste följa reglerna på sjön, annars gäller inte försäkringen.
  • ✔ Lägg till maskinskada – annars skyddas inte motorn.
  • ✔ Inget lösöre – lämna inte mobil eller dator i båten. De ersätts inte.
  • ✔ Vi hjälper dig – båtförsäkringar är knepiga, men vi guidar dig till bästa pris.

Det är med båtar som med barn. Små båtar, små sorger och stora båtar, stora sorger. Men oavsett storlek på båten så gäller det att undvika onödiga utgifter genom att ha ett bra försäkringsskydd.

För att framföra en fritidsbåt krävs grundläggande kunskaper i sjösäkerhet, navigering och de regler som gäller på sjön. Anledningen till detta är förstås att inte orsaka fara för vare sig dig själv eller andra på sjön.

Det här säkerhetstänkandet avspeglas också i villkoren för båtförsäkringar. För att försäkringen ska gälla måste man uppfylla de så kallade aktsamhetskraven som finns i försäkringsvillkoren. Det kan innebära att båten måste ha brandsläckare och att exempelvis elektriska installationer ska vara fackmannamässigt utförda – annars gäller inte försäkringen.

Om försäkringsbolaget anser att båtägaren eller andra som använt båten agerat oaktsamt så kan de välja att inte betala ut någon ersättning, exempelvis efter en brand.

Känner du dig osäker över vilken båtförsäkring som är bäst är du välkommen att kontakta oss på Nya Försäkringar. Vi ger neutral, personlig rådgivning och guidar dig rätt. Kontakta oss på länken nedan. Nya Försäkringar

Skydda dig mot ansvar

Olyckor kan alltid ske och när det gäller fritidsbåtar är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring. Många försäkringsbolag har olika nivåer på sina försäkringar – ungefär som hos bilförsäkringar – men just ansvarsförsäkringen brukar ingå.

Däremot ingår inte alltid rättsskydd och sjöskada, heller inte ersättning vid olycksfall. Det kan låta rörigt, men som båtägare gäller det att sätta sig in i villkoren och teckna rätt typ av försäkring.

Något som nästan aldrig ingår i grundförsäkringen för fritidsbåtar är den för bilägare välbekanta försäkringen för maskinskada. För att försäkringen ska gälla för motor, backslag och drev så behövs som regel en tilläggsförsäkring för maskinskada – alternativt att den ingår i en ”större” försäkring. Men utgå inte från att maskinskada ingår i det som bolaget kallar för ”helförsäkring”, det kan ändå vara ett tillägg som måste tecknas separat.

Lås fast motorn

Tyvärr är fritidsbåtar ofta drabbade av stölder och inbrott. De är så vanligt förekommande att många båtklubbar infört ”vakttjänstgöring” sommartid då medlemmar turas om att bevaka båtarna.

Orsaken till stölderna är att inte minst utombordsmotorer är värdefulla och det är relativt riskfritt att föra ut dessa ur Sverige. Tvärt emot vad många tror finns det inga krav på tulltjänstemän att kontrollera vad som förs ut ur Sverige. Deras huvuduppgift är att kontrollera det som förs in i landet.

Beroende på motorstorlek kräver de flesta försäkringsbolag att utombordsmotorn ska vara fastlåst med godkända lås, alternativt ”fast monterad”. Vad detta innebär i praktiken finns reglerat i försäkringsvillkoren och dessa måste man som båtägare ha koll på, annars uteblir kanske ersättningen.

Stölder ur en fritidsbåt ersätts oftast inte, om föremålen förvaras löst i båten (lösöre). Att lämna en telefon eller laptop i båten är ingen bra idé. Som regel måste stulna föremål vara fast monterade för att någon ersättning ska ske. Det kan till exempel handla om navigationsutrustning, elutrustning, kylskåp och kök, eller liknande.

Om du känner dig osäker på vilken försäkring som är bäst för din fritidsbåt är du välkommen att kontakta oss på Nya Försäkring, så hjälper vi dig. Klicka på länken nedan. Nya Försäkringar

Montera spårsändare

Förutom inbrott och tillgrepp kan det även hända att kriminella stjäl hela fritidsbåten. Som regel är det för riskfyllt att sälja en stulen båt i Sverige (men ibland stjäls båtar på Västkusten och säljs längs Ostkusten, eller tvärtom) och därför försöker man transportera den till ett annat land.

Den här exporten av stöldgods är välkänd hos försäkringsbolagen som därför kan ge dig lägre självrisk eller andra förmåner om du monterar larm eller spårsändare på båten. Kravet är då att spårsändaren är fast monterad och kan ge en position på båten.

Om din båt utsatts för skadegörelse vid ett stöldförsök, eller stulits och senare blivit skadad, då täcker som regel försäkringen reparationskostnaderna.

Vi guidar dig rätt

De flesta som har fritidsbåt har erfarenhet av försäkringar genom att man även äger en bil. Men vi vågar påstå att båtförsäkringar är ännu krångligare än de för bilar.

Som båtägare måste man ha full koll på alla villkor från försäkringsbolaget och se till att man uppfyller dessa. Är du det minsta osäker och vill ha en bred jämförelse mellan alla försäkringsbolag är du välkommen att kontakta oss. Nya Försäkringar ger neutrala, personliga råd så att du kan känna dig trygg med din fritidsbåt.

Kontakta oss på länken nedan så guidar vi dig till rätt försäkring, till bästa pris. Nya Försäkringar

Liknande artiklar

  • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
    Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
  • Tjänster

  • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.