Hel- halv- eller trafikförsäkring?

Hel-, halv- eller bara trafikförsäkring? Vad ska jag välja?

Bilförsäkring kan delas upp i tre grupper: Helförsäkring, halvförsäkring och den obligatoriska trafikförsäkringen. Väljer du rätt finns det pengar att spara. Men väljer du fel kan det bli väldigt dyrt! Läs våra tips i den här försäkringsguiden.

  • ✔ Helförsäkring – tryggast och bäst om du har en nyare bil.
  • ✔ Halvförsäkring – en chansning men kan vara lämplig för äldre bilar.
  • ✔ Trafikförsäkring – är ett lagkrav, annars får du en dyr straffavgift.

Alla registrerade fordon i trafik måste ha en bilförsäkring. Enda undantaget är om fordonet är avställt hos Transportstyrelsen.

Försäkringen ska tecknas senast samma dag som ägarbytet skett. Vår rekommendation är att inte köra en meter med det nyinskaffade fordonet utan att först ringa försäkringsbolaget.

Helförsäkring är tryggast

Bäst skydd får du genom att teckna en helförsäkring. Den täcker skador på ditt fordon vid olyckor, stöld, skadegörelse eller brand. Den täcker också skador du orsakat på andras fordon eller ägodelar.

Den viktigaste skillnaden mellan en halvförsäkring och helförsäkring är att den senare också täcker ”vagnskador” på det egna fordonet. Förutom en viss självrisk ersätter helförsäkringen hela kostnaden för reparation.

Köper du en helt ny bil ingår vagnskadegaranti, en unik företeelse i Sverige som i princip ersätter vagnskadeförsäkringen. Därmed behöver din nya bil bara halvförsäkring för att få fullgott skydd. Var dock noga med att kontrollera vid vilket datum som vagnskadegarantin löper ut – då behöver du gå över till helförsäkring.

Vanligast är att nyregistrerade bilar har vagnskadegaranti under tre år. Nybilsägaren sänker därmed sina försäkringskostnader rejält de tre första åren. Om inte en skada händer, självrisken brukar nämligen ligga på 8.000¬–10.000 kronor för vagnskadegarantin.

Förutom helförsäkring kan en del fordonsägare ibland behöva tilläggsförsäkringar. Mer om tilläggsförsäkringar kan du läsa genom att klicka på den här länken.

Chansa och spara pengar

Lite förenklat kan man säga att en halvförsäkring har allt som en helförsäkring innehåller – minus vagnskada. Eftersom vagnskadorna är kostsamma för försäkringsbolagen så är halvförsäkringen väsentligt billigare jämfört med en helförsäkring.

Hur mycket halvförsäkringen innehåller skiljer sig åt en del mellan försäkringsbolagen. I de flesta fall ingår dock skydd för brand-, glas- och maskinskador samt ersättning vid skadegörelse och stöld. Även drulleförsäkring brukar ingå i halvförsäkringen.

Äger man en äldre bil som inte är värd så mycket kan halvförsäkring vara ett prisvärt alternativ. Känner du dig osäker på vad som passar ditt fordon bäst rekommenderar vi dig att kontakta ett av de större försäkringsbolagen för att få mer information kring vilka val du kan och bör tänka på.

Obligatorisk trafikförsäkring

Det är ett lagkrav att alla registrerade fordon ska ha minst trafikförsäkring och den ingår i halvförsäkring och helförsäkring.

Trafikförsäkring är den enklaste och billigaste försäkringen men den är mycket viktig då den täcker skador på annans egendom samt personskador. I värsta fall kan personskador uppgå till miljontals kronor, vilket kan leda till privat konkurs och skuldsanering för den som är vållande till olyckan och saknar trafikförsäkring.

Trots detta kör tiotusentals fordonsägare utan trafikförsäkring och riskerar då att bli skadeståndsskyldiga vid en olycka. Orsaken är i de flesta fall ren okunskap, men det kan alltså bli en väldigt dyrbar kunskapslucka.

Om man inte har trafikförsäkring på sitt fordon utfärdar Trafikförsäkringsföreningen en ”straffavgift”. För personbil är den 160 kronor per dygn. Tung motorcykel har en avgift på 190 kronor per dygn.

Straffavgiften är alltså många gånger högre än kostnaden för trafikförsäkringen. Betalas inte avgiften in av fordonsägaren går skulden vidare till Kronofogden.