Personligt skydd i hemförsäkringen

Personligt skydd i hemförsäkringen

En hemförsäkring omfattar inte bara hemmet utan ger dig även personligt skydd. Hemförsäkringen kan ge ersättning om du till exempel skulle bli rånad, råka ut för en olycka på resande fot eller råka skada någon annans egendom.

Krisförsäkring

Ersättning för kristerapi vid ersättningsbar skada som till exempel brand eller inbrott i den försäkrade bostaden. De flesta försäkringsbolagen erbjuder 10 fria behandlingstillfällen hos exempelvis en psykolog.

Ansvarsskydd

Försäkringen gäller för dig som privatperson om du blir krävd på skadestånd för att du skadat någon eller någons egendom. Försäkringsbolagen hjälper dig att utreda, förhandla samt betalar eventuellt skadestånd. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev. Försäkringen ersätter skador som du orsakat på annan person eller egendom. Beloppsbegränsningen för detta är som regel 5 miljoner kronor.

Rättsskydd

Rättsskyddet ersätter advokat och rättegångskostnader vid vissa tvister. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev för din hemförsäkring, rättsskydd gäller inte för vissa tvister, till exempel handel med aktier, optioner, obligationer eller för tvist med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med. Försäkringen gäller dock för tvist om vårdnad, umgänge, underhåll till barn och barns boende om tvisten uppkommit tidigast ett år efter äktenskap, partnerskap eller samboförhållandets upphörande.

Överfallsskydd

Ersätter de personer som omfattas av försäkringen med fast ersättningsbelopp enligt schablon samt ersättning för tandskadekostnader, medicinsk invaliditet och dödsfallsersättning vid särskilt angivna händelser som till exempel misshandel. Maximalt ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Reseskydd

Ersätter nödvändiga och skäliga kostnader om du råkar ut för en sjukdom eller olycka utomlands.