Husvagn – viktigt att känna till

Vi listar vad som är viktigt att tänka på när det kommer till att försäkra din husvagn. Tveka inte att höra av dig till Nya Försäkringar om du behöver vår expertis!

Av Nya Försäkringar•   blogpost picture

Egendom eller lösöre du förvarar i husvagnen

Tänk på att ersättningen för ditt lösöre, det vill säga din personliga egendom som du förvarar i husvagnen, varierar mellan bolagen. Dock finns det något som heter bortaskydd som ingår i din hemförsäkring, vilket vanligtvis täcker förlust eller skada på lös egendom som förvaras utanför hemmet till ett värde av 50 000 kronor (som standard, men beloppet kan variera).

Då din husvagnsförsäkring ersätter allt från 20 000 upp till 80 000 kronor är det alltid en god idé att göra en uppskattning på värdet av den egendom du förvarar husvagn och hur mycket av detta som täcks av din försäkring.

Reseavbrott & Semesteravbrott?

Om du blir tvungen att avbryta din semester på grund av att husvagnen skadats innebär detta att du kan ha rätt till ersättning. Till skillnad från en bilförsäkring ingår det ofta något som kallas för reseavbrott eller liknande i din husvagnsförsäkring. Detta innebär att du får rätt till en dagsersättning de dagar du inte kan använda husvagnen på din semester.

Ersättningen för semesteravbrott varierar mellan bolagen och det kan därför vara värt att jämföra innan du tecknar försäkringen. Ersättningen brukar variera mellan 300 till 500 kronor per dag. Dock måste det röra sig om en ersättningsbar skada för att denna typ av ersättning ska betalas ut.

Husvagnens utrustning och interiör

När det kommer till husvagnens utrustning som, klimatanläggning och hushållsmaskiner, brukar dessa omfattas av försäkringen. Oftast rör det sig om den utrustning som är fast monterad. Tänk därför på att ha koll på vad som täcks upp av din försäkring så att du inte går miste om någon ersättning vid en skada.

Att tänka på vid försäljning eller utlåning

Tänk på att när du lämnar över nycklarna till husvagnen så slutar försäkringen att gälla vid stöld. Därför ska du alltid vara noga med att säkerställa att du lånar ut eller säljer husvagnen till en seriös köpare eller någon du litar på. Vid försäljning måste du tänka på följande:

  • • Köparen måste alltid legitimera sig.
  • • Ta fullständiga kontaktuppgifter och verifiera dessa.
  • • Lämna endast över registreringsbeviset först när betalning är genomförd till fullo.

Avställningsförsäkring för husvagn

Eftersom det inte går att ställa av eller på en husvagn så finns det inte heller någon möjlighet att teckna någon avställningsbar försäkring för husvagnen. Premien för en husvagn är dock låg, jämfört med en husbil eller personbil.

Ditt ansvar som husvagnsägare

Tänk på att det är ditt ansvar som husvagnsägare att husvagnen är säker att färdas och bo i både för din egen och andras skull. Därför är det väldigt viktigt att kontinuerligt besiktiga husvagnen för att säkerställa att bland annat bromsar, koppling och ventilation fungerar som det ska.

Om din husvagn orsakar en trafikolycka

Om exempelvis din husvagn skulle lossna från dragkroken och orsaka skada på någon annans fordon, person eller egendom så ersätts detta av bilens trafikförsäkring. Detta är anledningen till varför du inte har någon skyldighet att teckna en försäkring för din husvagn och att trafikförsäkringsmomentet inte finns att teckna på en husvagn.

Förtält och Mobila Uterum

I regel ingår förtältet i din husvagnsförsäkring. Däremot kan mobila förtält eller standby-tält, som de också kallas, kräva att du tecknar en tilläggsförsäkring. Var därför noga med att kolla upp vad som gäller i din försäkring så att du inte riskerar att gå miste om ersättning.

Maskinskada

Precis som på en vanlig bilförsäkring så ingår det ett moment som heter maskinskada i din husvagnsförsäkring, vilket dock kan detta vara lite otydligt när det kommer till husvagnar. Vanligast är att detta moment täcker 8 år. Eftersom en husvagn inte har någon motor så är det fast monterad egendom i husvagnen som omfattas av detta moment, exempelvis vitvaror.

Vilken typ av försäkring du behöver för att detta moment ska ingå i din försäkring varierar mellan försäkringsbolagen. Vissa kräver att du ska ha minst en halvförsäkring medan andra bolag kräver en helförsäkring. Var noga med att kolla upp detta innan du tecknar en försäkring.

Detta gäller för resor utanför Sverige

Medtag nödvändiga handlingar, det vill säga pass, körkort, betalkort och en skadeanmälningsblankett.

Från ditt försäkringsbolag behöver du ett så kallat servicekort, så att du vet vart du ska vända dig vid en eventuell skada.

Vissa länder kräver att du har ett så kallat grönt kort som bevis på att ditt fordon är försäkrat. Detta “gröna kort” får du av ditt försäkringsbolag, förutsatt att din försäkring är betald. Gå in på länken nedan för att se om det landet du planerar att åka till eller åka passera kräver grönt kort.

https://www.tff.se/sv/Utland/Resa-utomlands-med-egen-bil/

Liknande artiklar

  • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
    Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
  • Tjänster

  • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.