Inbrott

Jag har haft inbrott – vilka regler gäller?

Alla kan drabbas av inbrott och då gäller det att ha rätt försäkring. Är du dåligt förberedd kan det i värsta fall innebära att försäkringsbolaget vägrar ersätta dig. Vi på Nya Försäkringar hjälper dig så att du kan känna dig trygg och säker i ditt hem.

  • ✔ Dokumentera – ta foton på allt i ditt hem, även kvitton.
  • ✔ Förebygg inbrott – skaffa larm, förbättra skalskyddet, engagera dina grannar.
  • ✔ Vakta nycklarna – lämna inte ifrån dig nycklarna till ditt hem.

Inbrott i hemmet är det sista du önskar dig. Men risken finns och därför måste du se till att ha rätt försäkringsskydd för att inte lida ekonomisk skada – förutom den smärta det alltid innebär när tjuvar har rotat runt i dina mest privata rum.

Bästa sättet att undvika gråt och bråk med försäkringsbolaget är förstås att inte bli utsatt för inbrott. Det finns flera sätt att förebygga inbrott och de kommer vi till lite längre ner i den här guiden.

I hemförsäkringen – som vi verkligen rekommenderar ALLA – ingår ersättning för lösöre (dina saker) vid inbrott. Men som vi berättat förut bor djävulen i detaljerna, det vill säga i de avtalsvillkor som ditt försäkringsbolag ställt upp. Inte minst gäller det att försäkringen täcker rätt maxbelopp för lösöret.

Det finns många undantag som gör att du kanske inte får någon ersättning alls, eller betydligt mindre än inköpspriset. ”Marknadsvärde” på föremål som är några år gamla kan vara väldigt mycket lägre än inköpspriset.

Fotografera allt du äger

För att få rätt ersättning måste du till exempel kunna bevisa vad du äger. Finns det inga kvitton eller foton kan försäkringsbolaget hävda att du aldrig ägt det som du förlorat vid inbrottet.

Första regeln är därför mycket viktig: dokumentera allt du äger. Och då menar vi allt! Gör det regelbundet, minst en gång per år. Ta mobiltelefonen, gå en runda och fotografera allting i ditt hem. Öppna lådor, skåp, garderober och fotografera även vindsförrådet, källaren, garaget – ja, alla ställen!

Se till att förvara bilderna på ett säkert sätt och helst på flera platser. Man kan till exempel samla bilder i ”molnet”, via tjänster som bland annat Google, Dropbox, Microsoft och andra företag erbjuder. Förvara inte bilderna enbart i mobilen, den kan också gå förlorad eller bli stulen.

Kvitton från inköp är mycket viktigt att spara. Där syns bland annat pris och datum – vilket är helt avgörande för att uppskatta värdet. Fotografera även kvitton. Vid en brand kan kvitton försvinna, men har man bilder så går de att styrka ändå i efterhand.

Äldre föremål och antikviteter kan behöva värderingsintyg, vilket kanske kostar en slant att utfärda men oftast är försumbart lite jämfört med värdet.

Håll koll på nycklarna

Även om du förlorat lösöre och polisanmält ett inbrott kan försäkringsbolaget vara tveksamma till att det verkligen skett ett brott. Då uppstår en väldigt tråkig situation som kan innebära att du i värsta fall inte får någon ersättning alls – eftersom det är du som har bevisbördan för att ett inbrott skett.

Finns det inga brytmärken eller andra yttre bevis (som vittnesmål, eller bilder från övervakningskamera) kan försäkringsbolaget hävda att du lämnat ytterdörrar eller fönster olåsta. Att bevisa motsatsen blir väldigt svårt. Har du varit oaktsam kan försäkringsbolaget neka ersättning.

Om tjuven haft tillgång till en nyckel betraktas inte tillgreppet som stöld. Lämna därför aldrig ut en nyckel till ditt hem. Det gäller även hantverkare som behöver ha tillträde. Göm inga nycklar utomhus, då kan försäkringsbolaget vägra ersättning för det som du förlorat.

Det finns flera typer av lösöre som är undantagna från det marknadsvärde som försäkringsbolagen normalt sett betalar ut. Det kan handla om smycken och dyrbara armbandsur som bara ersätts till ett visst maxbelopp, vilket anges i försäkringsvillkoren.

Om du förvarar sådana här dyrbara saker i hemmet bör du använda ett kassaskåp, alternativt bankfack. Rådgör med ditt försäkringsbolag eller ring oss på Nya Försäkringar så hjälper vi dig till den bästa lösningen.

Förebygg och larma

Att skydda ditt hem med ett larm avskräcker många inbrottstjuvar men tyvärr inte alla. Professionella tjuvar vet att larmföretag kan ta lång tid på sig att rycka ut, eller ibland kommer de inte alls. Ofta finns det tid nog att samla ihop det mest värdefulla och försvinna från platsen.

Därför kan det vara bra att samverka, grannar emellan, och hjälpas åt att hålla uppsikt. Men att ingripa personligen vid ett pågående inbrott är farligt och inget vi rekommenderar.

Stanna istället i säkerhet och ring 112, berätta om dina observationer. Polisen är alltid motiverade att gripa inbrottstjuvar ”in action” för det är ett av få sätt att brottet verkligen leder till en fängelsedom. Även om tjuvarna hunnit försvinna så kan en hundpatrull hitta spår som leder till ett gripande.

Försäkringsbolag och polis lånar ut elektriska gravyrpennor som kan användas för att märka upp stöldbegärliga föremål. Sedan flera år finns det så kallad ”Märk-DNA” som kan appliceras på vårdefulla föremål och i efterhand användas för att identifiera stöldgods.

Att ha in- och utvändiga kameror kan hjälpa dig att styrka att det verkligen skett ett inbrott. Kameror kan även verka avskräckande och de kan bidra till en fällande dom om inbrottstjuvarna kan identifieras när de bryter sig in. Se även över skalskyddet och gör dörrar/fönster svårare att bryta sig in genom.