Rätt däcktryck

Rätt däcktryck sparar både pengar och miljö

Rätt lufttryck i bilens däck kan medföra betydande ekonomiska besparingar, möjligen i storleksordningen tusentals kronor årligen. Emellertid är många bilägare oväntat omedvetna om riskerna och negativa konsekvenserna förknippade med otillräckligt däcktryck. Dessa inkluderar ökad bränsleförbrukning och potentiellt ökade trafikrisker. Denna text presenterar en informativ guide till fördelarna med att hålla korrekt däcktryck, som gynnar både individens ekonomi och miljön i stort.

  1. Spara bränsle: Korrekt däcktryck optimerar rullmotståndet hos däcken, vilket i sin tur kan leda till minskad bränsleförbrukning. Detta är ett viktigt övervägande både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.
  2. Fordonssäkerhet: Bilegenskaper på väg, särskilt väghållning och bromsförmåga, påverkas direkt av däcktrycket. Det är således kritiskt att övervaka och reglera däcktrycket regelbundet för att upprätthålla säker fordonsfunktion.
  3. Skona miljön: Rätt däcktryck främjar inte bara bränsleeffektivitet utan bidrar även till minskade avgasutsläpp. Dessutom kan korrekt däcktryck förlänga däckens livslängd, vilket minskar behovet av frekvent däckbyte och därmed minskar miljöpåverkan.
  4. Säker förvaring: För att säkerställa skydd av dina däck under perioder av inaktivitet, exempelvis under olika säsonger, bör du kontrollera att du har lämpligt försäkringsskydd för dina hjul under tiden de lagras.

Däckrazzia

Det finns få aspekter av bilunderhåll som är lika okomplicerade att genomföra och samtidigt levererar betydande fördelar som att upprätthålla rätt däcktryck. Genom att säkerställa optimalt däcktryck kan däcken rulla med större lätthet, vilket resulterar i bränslebesparingar, förhindrar för tidigt däckslitage och minskar avgasutsläppen.

Trots detta upplever många bilar på vägarna en nivå av däcktryck som ligger betydligt under det optimala. I vissa fall är däcktrycket så lågt att det påverkar fordonets köregenskaper negativt och kan potentiellt bidra till en trafikolycka.

Årliga inspektioner, ofta refererade till som ”däckrazzior”, har under de senaste åren avslöjat att endast tre av tio bilförare kontrollerar däcktrycket regelbundet. Ännu mer oroväckande är att var femtonde bil uppvisade ett däcktryck så lågt att det kunde likställas med att ha ett punkterat däck, medan var sjunde bil hade ett däcktryck som var minst 30 procent under det rekommenderade.

Följ rekommendationerna

Det är den komprimerade luften inuti däcken som ansvarar för att bära upp bilens vikt. Däcktrycket har noggrant testats och kalibrerats av fordonstillverkaren för att ge en optimal balans mellan säkra köregenskaper, lågt rullmotstånd och god komfort. Dessutom påverkar lufttrycket direkt däckens slitage.

På grund av dessa faktorer rekommenderas det starkt att inte experimentera självständigt med däcktrycket. Istället bör fordonstillverkarens rekommenderade tryck följas, vilket normalt anges i fordonets instruktionsbok. Ibland finns det även klistermärken med dessa uppgifter placerade på dörrar, dörrstolpar eller insidan av tanklocket.

Det är viktigt att notera att de flesta bilmodeller är utrustade med flera möjliga däckdimensioner. Det är därför nödvändigt att kontrollera däckets sidovägg för att fastställa vilken storlek som är monterad på bilen. Till exempel kan 16-tums däck ha ett specifikt angivet däcktryck, medan 17-tums däck kan ha ett annat.

Mät däcktrycket på rätt sätt

Korrekt mätning av däcktryck är en viktig del av bilunderhållet. En digital lufttrycksmätare, liknande den på översta bilden, kostar så lite som 50 kronor och kan förvaras i bilen för praktisk tillgänglighet, vilket har sina fördelar som vi kommer att förklara.

De flesta bilägare har inte tillgång till tryckluft i hemmet, så det är troligt att däcktrycket kontrolleras vid besök på en bensinstation. En utmaning med däcktryck är att det ökar när bilen har kört en viss sträcka. Efter att ha kört ungefär tre kilometer eller mer, blir däcken tillräckligt varma för att däcktrycket ökar med cirka 0,3 bar. Om däcken blivit varma bör det rekommenderade däcktrycket ökas med 0,3 bar. Om det rekommenderade trycket till exempel är 2,2 bar, bör det varmkörda däcktrycket vara 2,5 bar.

Fordonstillverkaren anger alltid det rekommenderade däcktrycket för ”kalla” däck. Det är därför det är en fördel att ha en egen tryckmätare i bilen och mäta däcktrycket när bilen har stått parkerad i några timmar, helst över natten.

Om däcken ska ha 2,2 bar och du mäter det kalla trycket till 2,0 bar, är det skillnaden (0,2 bar) som ska fyllas på vid bensinstationen. Bensinstationens tryckmätare kan visa 2,3 bar med varmkörda däck, men utifrån exemplet ovan vet du att trycket ska höjas med 0,2 – så fyll på till 2,5 bar.

Om du är osäker kan du alltid kontrollera däcktrycket igen hemma nästa dag. Efter några gånger får man rutin på processen och kan kontrollera däcktrycket inom ett par minuter. Under särskilt kalla vinterdagar kan det vara nödvändigt att justera det uppmätta däcktrycket åt andra hållet. Om det är minus 10 grader Celsius bör du lägga till en extra 0,1 bar.

Spara pengar och skona miljön

En vanlig missuppfattning är att ”ju högre däcktryck, desto lättare rullar hjulen”. Detta är dock inte helt korrekt. Att kraftigt öka däcktrycket från de rekommenderade 2,5 bar till exempelvis 4,0 bar kommer bara att marginellt förbättra rullmotståndet. Istället kommer det att resultera i en märkbar minskning av komforten, eftersom bilen kommer att kännas mycket hårdare på vägen.

Om målet är att uppnå en liten minskning i bränsleförbrukningen, bör däcktrycket justeras till fordonstillverkarens rekommendationer för ”full last”, det vill säga maximalt antal passagerare och högsta lastvikt. Skillnaden i tryck brukar inte vara så stor – om däcktrycket med enbart föraren anges till 2,5 bar, kanske det ska ökas till 2,8 bar med full last.

Å andra sidan, ett däcktryck som är för lågt kan orsaka betydande försämringar i både bränsleförbrukning och däckslitage. Som vi har noterat, är det faktiskt lågt däcktryck som är det vanligaste problemet på vägarna. Följaktligen slösar många bilister bort pengar på ökad bränsleförbrukning och däck som slits ut i förtid. Dessutom försämras köregenskaperna med för lågt däcktryck. Därför är det viktigt att skapa en rutin att regelbundet kontrollera däcktrycket, till exempel en gång i månaden.

Avgasutsläppen korrelerar direkt med bränsleförbrukningen. Högre bränsleförbrukning resulterar i högre utsläpp, vilket har en negativ påverkan på miljön. När vi diskuterar utsläpp är det viktigt att notera att korta körsträckor är en av de största miljömässiga bovarna. Om du bara ska till den lokala butiken för att köpa två liter mjölk, överväg att cykla istället.

Rulla lätt och rätt

Vad är de ekonomiska fördelarna med att hålla rätt däcktryck? Resultaten kan vara ganska betydande. Mätningar som utförts av biltidningen auto motor & sport har visat att en sänkning av rekommenderat däcktryck med 0,5 bar resulterade i en 3-4 procent högre bränsleförbrukning. Om däcktrycket låg 1,0 bar under rekommenderad nivå, ökade bränsleförbrukningen till det dubbla, det vill säga 6-8 procent.

Mängden pengar som detta motsvarar beror naturligtvis helt på hur mycket man kör varje år. Men om vi tar en bensinbil som förbrukar 0,75 liter per mil i blandad körning, kör 2.000 mil om året, och antar att bensinpriset är 15 kronor per liter, skulle en 5 procentig ökning av bränsleförbrukningen resultera i en ökad kostnad på ungefär 1.100 kronor per år.

Dessutom leder för lågt däcktryck till ökat däckslitage. I värsta fall kan däckslitaget halvera livslängden på däcken om man kör betydligt under det rekommenderade däcktrycket.

Därför är det av stor betydelse att välja däck som har lågt rullmotstånd. EU-betygsättningsstandarden baseras på bokstäver, och skillnaden mellan ett lågt betyg och A eller B (högsta betygen) kan motsvara en 5 procent bättre rullmotstånd. Med rätt däcktryck kan därför lätt rullande däck spara över 2.000 kronor per år, om vi använder samma siffror som i exemplet ovan.

Kolla upp din försäkring

I Sverige, där vinterdäckslagen kräver att nästan alla bilar har två uppsättningar däck – sommardäck och vinterdäck – finns det några viktiga saker att tänka på när det gäller däckförvaring. Vinterdäckslagen gäller från den 1 december till den 31 mars.

Förvaringsalternativ för de oanvända däcken varierar. Ett populärt val är att använda ”däckhotell” där ett företag förvarar och byter dina däck åt dig. Detta är ett bekvämt alternativ, men det är inte kostnadsfritt. Priset kan variera från några hundralappar till flera tusen kronor per år. Observera att priset oftast anges ”per säsong”, vilket innebär att ett år räknas som två säsonger.

Om du har möjlighet att förvara dina däck hemma, kan det vara ett sätt att spara pengar. Men det kan också bli kostsamt om däcken skulle bli stulna. Till skillnad från vad många bilägare tror, täcker bilförsäkringen inte omonterade däck – dessa faller istället under din hemförsäkring.

Om du till exempel bor i en lägenhet och förvarar dina däck i ett gemensamt utrymme (som ett källarförråd), anser många försäkringsbolag att förvaringsplatsen är osäker. Detta innebär oftast att ingen ersättning ges vid stöld, vilket kan vara en otrevlig överraskning eftersom en ny uppsättning däck och fälgar kan kosta flera tusen kronor.