Cancervårdsförsäkring kan vara livsavgörande

I Sverige får 65 000 personer cancer varje år. Det innebär att 175 personer varje dag får en cancerdiagnos. Färre än hälften får sin behandling inom de fastställda vårdtiderna. Därför inleder vi nu ett samarbete med Alivia då vi ser behovet av komplement till den offentliga vården ökat efter coronakrisen.

Av Nya Försäkringar•   blogpost picture

"Vi är mycket glada för det samarbete som innebär att vi nu distribuerar ännu en attraktiv och efterfrågad produkt för bästa möjliga trygghet för våra kunder" säger Gustaf Thuresson, Operativ Chef på Nya Försäkringar. "Att få tillgång till den absolut bästa och mest optimala vården i det fall att man skulle få en cancerdiagnos kan vara livsavgörande", fortsätter han. Försäkringar finns till för att skapa trygghet i vardagen och Alivias cancervårdsförsäkring är ett väldigt bra exempel på hur försäkringar kan bidra till en bättre hälsa och hjälp som faktiskt kan vara livsavgörande.

Alivia cancervårdsförsäkring Källa: Alivia

En av tio får sin prostataoperation i tid

Som exempel kan nämnas att endast 1 av 10 får sin prostataoperation i tid. Cancer är en komplicerad sjukdom, som är svår att diagnostisera och behandla. Därför startar Alivia alltid med att göra en ny och oberoende bedömning, Second Opinion. Beroende på cancerdiagnos väljer Alivias medicinska team, där även internationellt ledande cancer experter ingår, ut de eller den mest lämpliga cancerspecialisten för just den aktuella cancerdiagnosen.

En återkoppling på second opinion sker alltid såväl skriftligt som muntligen med patienten, och med den behandlande läkaren efter överenskommelse med patienten. Varje patient får en egen personlig vårdsamordnare och Alivias medicinska team finns hela tiden där som ett stöd oavsett om vården sker på offentligt eller privat sjukhus.

När vården inte kan ges inom de rekommenderade vårdtiderna ges patienten möjlighet att få vård på något av Alivias utvalda cancersjukhus inom EU som är specialister på just den aktuella cancersjukdomen. Med Alivias Cancervårdsförsäkring kan man känna sig trygg i att få bästa tänkbara förutsättningar i kampen mot sjukdomen! Tveka inte att skaffa dig en cancervårdsförsäkring du också, teckna enkelt här ALIVIA - teckna försäkring

Kort om Alivia

Alivia är en registrerad vårdgivare med cancer som specialitet. Alivia har ett medicinskt team bestående av sjuksköterskor och meriterade cancerspecialister, såväl nationella som internationella, se Alivia - medicinska råd

Skadexempel

Försäkringsfall 1

I. Bakgrund om den försäkrade I juni 2020 söker SK läkarvård pga magsmärtor. Inom den offentliga vården genomför man en ultraljudsundersökning, men kan inte fastställa någon diagnos. I augusti genomförs en CT på buken som man tolkar som hemangiomer (godartade tumörer) i levern, men annars utan patologi. Smärtorna tilltar under hösten och patienten tappar vikt. Man genomför en ny CT av buken i oktober som tolkas igen som hemangiomer (godartade tumörer) i levern.

II. Godkänd försäkringsskada

I december 2020 har SK smärtor och avföringsproblem och har nu tappat ca 8kg. En CT visar att det finns en tumör i kolon, samt metastaser (tumörspridningar) i ovariet och levern. Man bedömer att tumörerna är inoperabla och rekommenderar en behandling med tre olika cellgifter. Vid denna tidpunkt kontaktar den försäkrade Alivia som bekräftar att det är en godkänd skada och påbörjar Second Opinion på diagnosen och den föreslagna behandlingsplanen.

III. Alivias Second Opinion och val av specialister

Alivia konsulterar professorerna Roger Henriksson i Sverige och Justin Stebbing i London. Samtliga CT bilder skickas till Alivias radiolog i Schweiz. En ny analys av bilderna visar att levermetastaserna var synliga redan i CT bilderna från augusti och oktober – mao var de felaktigt uppfattade av SKs behandlande läkare som godartade tumörer. I december har levermetastaserna ökat med ca. 50%. Alivias radiolog anser att de radiologiska bilderna inte kan utesluta en gynekologisk cancer eller en koloncancer. Alivias specialister rekommenderar även en molekylär profilering (genetisk analys av tumören) som identifierar flera alternativa behandlingsalternativ.

IV. Konsekvens av Alivias Second Opinion

SKs fall visar framför allt betydelsen av en tidig och korrekt diagnos. Den felaktiga diagnosen i kombination med Alivias Second Opinion har fått livsavgörande konsekvenser för SK: • Den ursprungliga, felaktiga diagnosen har väsentligt minskat SKs chanser att överleva • Alivias second opinion av CT bilderna från augusti och oktober visade att spridningen av sjukdomen var mer utbredd än tidigare uppfattat, vilket kommer vara avgörande för behandlingen i framtiden (eftersom detta case ännu inte är avslutat) • Resultaten av den molekylära analysen visade att: o endast ett av de tre läkemedlen som SK får idag har någon som helst effekt på cancern o pga genetiska mutationeri hennes canceridentifierar analysen 6 andra läkemedelsom istället skulle kunna användas för att behandla SK - samtliga är godkända inom EU SK har behandlats i 3 månader, när hon egentligen borde ha påbörjat sin behandling för 6 månader sen. Alivias Second Opinion och den molekylära analysen kommer vara kritisk för att utvärdera behandlingseffekten av befintliga cellgifter samt framtida val av alternativa behandlingar. Alivias second opinion har gett SK tro på att mitt i mörkret som omfamnar henne pga sjukdomen så finns det ändå hopp. Det finns behandlingar som är verksamma mot just hennes cancer.

V. Tillgång till psykolog och hjälp i hemmet

Den försäkrade erbjöds men avböjde psykologhjälp men tackade ja till hjälp med hushållssysslor.

Nya Försäkringar ser mycket fram emot att hädanefter jobba tillsammans med Alivia för att skapa större trygghet och erbjuda bättre vård. Ring oss gärna på 040-121200 om du är nyfiken på att veta mer.

Liknande artiklar

  • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
    Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
  • Tjänster

  • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.