Produktförsäkring

Produktförsäkring är bra – men bara ibland

När du köper en mobiltelefon, glasögon, dator eller något annat, är ofta den sista frågan du får från säljaren: ”Vill du ha försäkring?” Produktförsäkringar kan i många fall öka tryggheten, men de kan också vara helt onödiga. I denna guide reder vi ut vad som är bra och dåliga produktförsäkringar. Slösa inte pengar i onödan – läs vidare!

• ✔ Studera försäkringsvillkoren noggrant innan du köper din produkt – vissa försäkringar täcker inte alla skador, eller har mycket hög självrisk.

• ✔ Öppet köp ger dig möjlighet att ändra dig – du kan ångra försäkringen inom en viss tid om du ångrar ditt beslut.

• ✔ Kanske är du redan försäkrad – din hemförsäkring kan redan ge ett fullgott skydd för vissa typer av skador. Kontrollera detta innan du köper en extra försäkring.

• ✔ Ta hjälp av experter – fristående rådgivare hjälper dig att hitta rätt hemförsäkring till bästa pris. De kan även hjälpa dig att förstå vilka produktförsäkringar som faktiskt är värda att investera i.

Produktförsäkringar

När du står i butiken och ska betala för en ny mobil, TV, tvättmaskin, glasögon eller kanske dator, hör du ofta säljaren fråga: ”Du vill väl ha en försäkring?” Många svarar ja direkt eftersom en försäkring låter som en trygg lösning. Men vänta lite, och läs först denna guide. Produktförsäkringar kan ge konsumenten ett extra skydd, men ibland är de bara onödiga och dyra.

Anledningen till att produktförsäkringar ofta inte behövs är att eventuella fel oftast redan täcks av garantin (som är en frivillig tjänst från säljarens sida) och dessutom av din rätt att reklamera enligt konsumentköplagen. Upp till tre år efter köpet kan du reklamera ett fabrikationsfel.

I många fall täcker även din hemförsäkring eventuella fel på exempelvis hushållsmaskiner. De flesta hemförsäkringar inkluderar ett allrisktillägg (även kallat drulleförsäkring eller otursförsäkring) som täcker en mängd olika produkter i ditt hem – inte bara en enskild pryl.

Flera fördelar

Produktförsäkringar har ibland olika benämningar som trygghetsavtal, förlängd garanti, tilläggsförsäkring eller mikroförsäkring. Trots alla dessa namn handlar det grundläggande om samma sak: en produktförsäkring.

En fördel med produktförsäkringar är att de ofta inte har något åldersavdrag, vilket många hemförsäkringar har. Till exempel, om ett 3 år gammalt kylskåp går sönder, kan du få ett helt nytt utan avdrag om du har en produktförsäkring.

En annan fördel är att produktförsäkringar oftast har en lägre självrisk än hemförsäkringen, ibland ingen självrisk alls. Detta kan vara en stor fördel beroende på priset på varan du har köpt. Självrisken i hemförsäkringen ligger ofta runt 1 500 kronor, vilket bör vägas mot kostnaden för produktförsäkringen.

En tredje fördel med produktförsäkringar är att de täcker saker som ibland inte ingår i din hemförsäkring. En bra, heltäckande hemförsäkring brukar till exempel ha ett ”elektronikskydd” som omfattar bland annat TV-apparater och datorer. Men där undantas ofta mobiltelefoner och surfplattor – i dessa fall kan en produktförsäkring vara till stor fördel.

En fjärde fördel med produktförsäkringar är att enligt konsumentlagen är det köparen som måste bevisa att ett uppstått fel är ett fabrikationsfel, eller ett ursprungligt fel, om produkten är äldre än 6 månader. Här kan produktförsäkringar erbjuda ett längre skydd och konsumenten slipper hamna i en långdragen tvist med tillverkaren.

Förstå villkoren

Både hemförsäkringar och produktförsäkringar brukar innehålla ett avtalsvillkor kallat ”plötslig oförutsedd händelse”. Olika tolkningar av detta begrepp kan ibland leda till konflikter mellan konsumenten och försäkringsbolaget.

Till exempel, en vattenskada behöver inte nödvändigtvis ses som en ”plötslig oförutsedd händelse”. Försäkringsbolaget kan betrakta skadan som ett resultat av felhantering eller försummelse, vilket inte skulle berättiga till någon ersättning.

Det är därför viktigt att tydligt förstå villkoren i din försäkring och, om nödvändigt, söka rådgivning för att säkerställa att du är adekvat skyddad. Om du hamnar i en situation där du anser att försäkringsbolaget inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet, kan du söka stöd från olika konsumentorganisationer eller juridiska rådgivare. Dessa kan hjälpa till att driva din talan och försöka hitta en lösning på tvisten.

Du kan ångra dig

Det stämmer att produktförsäkringar ofta erbjuds av butiker och kedjor, och en anledning till det är att försäkringarna genererar lönsamma intäkter. Ibland kan försäkringsförsäljningen generera mer intäkter än själva produkten.

Det är viktigt att vara medveten om att nytta av produktförsäkringar kan vara tveksam och att försäkringarna sällan används, då de flesta av oss inte råkar ut för skador eller problem med produkterna vi köper. Det är därför viktigt att noggrant överväga om en produktförsäkring verkligen är värd kostnaden.

En fördel är att du har möjlighet att fatta beslut om produktförsäkringen i efterhand, innan tiden för öppet köp går ut. Om butiken erbjuder öppet köp inom en viss tidsperiod kan du läsa igenom försäkringsvillkoren i lugn och ro. Om du finner att försäkringen inte ger tillräckligt värde i förhållande till kostnaden kan du säga upp försäkringen innan öppet köp-perioden löper ut. Detta kan göras antingen direkt hos butiken eller genom att kontakta försäkringsbolaget. Du bör då få tillbaka pengarna för försäkringen.

Det är alltid viktigt att vara väl informerad och göra en grundlig bedömning innan man bestämmer sig för att köpa en produktförsäkring. Att känna till sina rättigheter och möjligheten att ångra sig kan vara till fördel för konsumenten och bidra till att undvika onödiga utgifter.

Läs på hemma

Det är helt rätt att produktförsäkringar kan vara komplexa och att försäkringsvillkoren kan variera mycket. Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren innan man köper en produktförsäkring eller utnyttjar möjligheten till öppet köp. Detta gör att du kan göra en välgrundad bedömning och undvika att betala för något som inte ger dig någon nytta.

Om försäkringsvillkoren är oklara eller om du har några frågor är det bra att kontakta butiken eller försäkringsbolaget för att få klarhet i vad som gäller. Det kan vara fördelaktigt att ställa frågorna skriftligt via e-post, då du har skriftliga svar som kan användas som bevis vid behov. Om du efter att ha läst villkoren eller fått svar på dina frågor inte är nöjd med försäkringen kan du säga upp den inom ramen för öppet köp.

Det är också viktigt att undersöka om din befintliga hemförsäkring ger tillräckligt skydd för dina behov. Genom att studera villkoren i din hemförsäkring kan du se om den täcker eventuella skador eller problem med de produkter du köper.