Sjukdom & olycksfall på resa

Sjukdom & olycksfall på resa

Den här guiden hjälper dig om du skulle råka ut för sjukdom eller olycka under din utlandsvistelse, exempelvis under semestern.

Reseskyddet i hemförsäkringen täcker kostnader för akut sjukvård om du råkar ut för en olycksfallsskada, akut tandskada eller att du blir sjuk medan du är på semester. Försäkringen täcker nödvändiga och skäliga kostnader får vård och eventuell hemtransport med till exempel ambulansflyg.

Tänk på att en reseförsäkring enbart täcker sjukvårdskostnader som uppstår av en skada/sjukdom som inträffar på resan, alltså inte kostnader om du redan är sjuk innan resan påbörjas. Har en läkare avrått dig från utresa kan det stå en dyrt om man väljer att åka ändå och sedan blir sjuk på resan.

Servicekort

Ett servicekort är ett informationskort över din försäkring och vad för skydd du har rätt till på din resa. Kortet finns för att du ska ha försäkringsnummer och telefonnummer till den larmcentral försäkringsbolaget använder för akuta skadehändelser på resan.

När du söker vård utomlands kan det krävas att du uppvisar ett servicekort för att slippa erlägga dyra depositioner på höga belopp, det är ett intyg på att du är försäkrad för vårdkostnader som kan uppstå. Servicekortet gör även att du slipper ligga ute med eventuella kostnader som kan uppstå vid vård utomlands.

SOS International

Är du utomlands och behöver akut assistans?

+45 7010 5050

Behöver du akut vägassistans och befinner dig i Sverige?

0771 866 866

Mer information från SOS International finns på deras hemsida.

Utökat reseskydd i din försäkring

Nedan har vi listat de moment som vanligtvis ingår i ett utökat reseskydd.

Outnyttjad resekostnad och avbeställningsskydd

Du kan få ersättning om du varit tvungen att avbryta resan på grund av exempelvis sjukdom eller skada där du blivit inlagd på sjukhus, blivit sängbunden eller varit tvungen att resa hem. Se till att alltid få dokumentation från vårdgivaren där det framgår vad som hänt och ordinering av vila. Det kräver att resans syfte har gått förlorat.

Personförsening

Om du råkat ut för förseningar på ut- eller hemresa som överskrider ett visst tidsspann. Tidsgränsen för personförsening varierar mellan bolagen.

Bagageförsening

Ersättning för merkostnader som uppstår i samband med att ditt bagage försenas, kontrollera beloppsbegränsningen i din försäkring.

Tandskador

I din reseförsäkring ingår även ett skydd mot akuta tandbesvär. Beloppet för vad skyddet ersätter varierar mellan försäkringsbolagen, och vill du veta vad som gäller just din försäkring är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Nya Försäkringar så berättar vi mer.

Intyg om giltig reseförsäkring vid inresa till Ryssland, Vitryssland, Iran eller Kuba När du reser till Ryssland, Vitryssland, Iran eller Kuba krävs ett speciellt intyg om att du har en giltig reseförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig på 040-121200.