Vi har fått skadedjur - gäller försäkringen?

Vi har fått skadedjur – gäller försäkringen?

Att drabbas av skadedjur i sitt hem är väldigt otrevligt. Råttor, möss, svamp och insekter kan dessutom orsaka stora skador och då gäller det att ha rätt försäkring. I den här guiden får du tips och regler för villor, fritidshus, bostadsrätter samt hyreslägenheter.

  • ✔ Sanering ingår – din hemförsäkring täcker arbetet, som regel utan självrisk.
  • ✔ Olika regler – försäkringens villkor skiljer sig mellan bolagen.
  • ✔ Förebygg skador – med enkla medel kan du stoppa skadedjuren.

Råttor, möss och insekter vill vi definitivt inte ha i våra hem. Många känner sig äcklade och vill genast få bort skadedjuren.

Förutom obehaget kan skadedjur, tillsammans med svampangrepp, ställa till med skador för stora belopp. Därför gäller det att ha rätt försäkring för att både kunna sanera och få ersättning för skadorna.

Den goda nyheten är att hemförsäkringen i de allra flesta fall täcker kostnaderna för saneringen. Flertalet av de stora försäkringsbolagen har ett avtal med saneringsföretag, exempelvis Anticimex och Nomor. Som konsument behöver du inte ens kontakta försäkringsbolaget utan ringer direkt till saneringsföretaget.

Det som däremot skiljer sig mellan de olika försäkringsbolagen är hur de ersätter – eller kanske inte alls ersätter – skador som uppkommit på grund av skadedjur. Här gäller det att verkligen läsa det finstilta och sätta sig in i vilka villkor som gäller.

Många villaägare utanför tätbebyggt område vet allt för väl vilka stora skador som möss och råttor kan ställa till med. De små gnagarna kan tugga sönder trä, plast, isolering och äta upp höljet på elledningar liksom annan elektrisk utrustning. I värsta fall kan det bli skador för mycket stora belopp, förutom obehaget och nedskräpningen som möss och råttor för med sig.

En del försäkringsbolag ersätter skador på huset/lägenheten och vissa även skador på lösöre. Andra försäkringar täcker kanske inte alls skador på lösöre, kläder eller matvaror. Skillnaderna kan vara stora och många konsumenter upptäcker tyvärr först i efterhand att försäkringen är otillräcklig.

Kontrollera villkoren

Till gruppen ”skadedjur” sorterar man även in insekter och svamp. Husbocken, hästmyran och även andra insekter äter trä, vilket kan ge så stora skador att de i värsta fall hotar husets konstruktion. Hussvamp och svartmögel (ett samlingsnamn för många typer av mögel) kan också ge väldigt omfattande skador.

Ersättningen för skador på en byggnad varierar mellan försäkringsbolagen. Samma bolag kan ha flera nivåer på ersättningen, med olika premie. Ofta finns ett maxbelopp för ersättningen, allt från en halv miljon till flera miljoner kronor.

Vill man som bostadsägare ha det mest heltäckande skyddet ska man teckna en så kallad fullvärdesförsäkring. Då ersätts även en totalskada – fullt ut till marknadsvärde – som innebär att fastigheten inte kan räddas eller där man bedömer att reparationerna överstiger värdet på byggnaden.

Det som också krånglar till valet av lämplig försäkring är att bolagen tillämpar olika typer av självrisk. En del har fast självrisk, eller ingen alls, och andra räknar självrisken i procent av skadans värde. Det får förstås stor betydelse för dig, ekonomiskt.

De som har villa eller fritidshus har oftast en försäkring som kombinerar hemförsäkring med byggnadsförsäkring. Ibland behövs tilläggsförsäkringar.

Du kan kräva sanering

Även du som är hyresgäst i en lägenhet eller villa har rätt till sanering av skadedjur. Som hyresgäst har man laglig rätt att lägenheten/villan är ”fullt brukbar för ändamålet” och då ska eventuella skadedjur saneras.

Om hyresvärden vägrar hjälpa till med sanering av skadedjur har du rätt att anlita ett saneringsföretag och skicka kostnaderna vidare till hyresvärden. Om bostaden inte varit ”fullt brukbar” kan du som hyresgäst även kräva nedsatt hyra under tiden som skadedjuren funnits där.

Vid köp av villa eller fritidshus har man undersökningsplikt. Om inga skadedjur upptäcks vid undersökningen, och ägaren säger att det inte finns några skadedjur, då kan en senare upptäckt av skadedjur (efter ägarbytet) falla in under kategorin ”dolda fel”. Då kan det bli tal om prisavdrag eller hävning av köpet.

Så förebygger du skadedjur

Skadedjur i hemmet är något som alla vill undvika. Och det finns flera sätt att förebygga dessa oönskade besök.

Möss och råttor tar sig in genom små håligheter, nästan osannolikt små. En mus behöver inte mer än ett hål på 6–7 millimeter och den större råttan tar sig igenom en diameter på 18–20 millimeter. Alla ventilöppningar och luftkanaler, liksom genomföringar för vattenledningar och elledningar, måste täppas till med metallgaller eller cement.

Både gnagare och insekter lockas av dofter från livsmedel. Förvara mat och annat ätbart i kärl. Lämna inget framme. Klassikern är de öppna hushållssoporna under diskbänken där det ofta finns håligheter för vattenledningar och avlopp. Helt oemotståndligt för en hungrig mus på hösten. Förvara gärna sopkärl på andra ställen där de inte är så lockande för skadedjur.

Vägglöss var nästan utrotade i Sverige men de senaste åren har de ökat dramatiskt. Inte sällan kommer vägglöss via hotellrum utomlands och följer med resväskan hem. Förvara om möjligt resväskan utomhus och tvätta alla kläder direkt.

Vägglöss är tyvärr väldigt svåra att bli av med och måste bekämpas med hjälp av saneringsföretag. Oftast behöver behandlingen upprepas 2–4 gånger. Vägglöss kan ”övervintra” i upp till ett år och aktiveras när de hittar en person de kan suga blod från.

Samma sak gäller för kackerlackor. De existerade inte i Sverige men är idag väl spridda över hela landet. Metoderna för sanering av kackerlackor har blivit bättre de senaste åren och precis som med vägglöss gäller det att ta hjälp av proffs på området.

Hussvamp och svartmögel trivs i fuktiga miljöer. Mest effektivt är att säkerställa god ventilation och se till att fukt inte kan vandra iväg längs organiska material som trä. Läckage ska man givetvis undvika, liksom dålig dränering runt huset som gör att fukt tar sig in i källarvåningen eller via krypgrunden/torpargrunden.