Byta vindruta kan bli en chock med fel försäkring.

Byta vindruta kan bli en chock med fel försäkring

Om vindrutan på din bil måste bytas kan det kosta många tusenlappar. Men det finns flera knep att komma undan billigare – ibland kan ett stenskott lagas gratis. Låt Nya Försäkringar guida dig till rätt bilförsäkring så minskar du dina kostnader.

  •   Spara pengar – villkoren skiljer sig mellan försäkringsbolagen, låt oss leta upp bästa alternativet för din bil.
  •  Laga stenskott – många gånger behöver inte vindrutan bytas, bra för både din ekonomi och miljön.
  •  Smarta tips – följ våra råd så sparar du både tid och pengar.

Pang! Det smäller till i vindrutan och du ser direkt att det är ett fult stenskott i glaset. Tyvärr ganska vanligt vintertid när vägarna grusas.

”Men jag har ju glasförsäkring” tänker du och lyfter telefonen för att boka tid hos din lokala glasmästare. Vårt råd är att sitta ner under samtalet – det kan bli rena chocken när du får reda på priset!

Därför är det viktigt att du redan i förväg tittar över villkoren i din bilförsäkring. Det går nämligen att minska kostnaderna rejält, ibland är det faktiskt gratis att fixa ett stenskott.

Se över villkoren i försäkringen

Om vindrutan på din bil måste bytas betalar du en självrisk, alltså inte hela beloppet, för ruta och arbetstid. Självrisken kan vara en fast kostnad, oftast 1.500 till 2.000 kronor.

Men hos en del försäkringsbolag är självrisken istället utformad som en procentsats, i de flesta fall 35 procent av totalkostnaden. Äger du en husbil, transportbil eller en personbil med avancerad vindruta så kan därför självrisken bli väldigt dyr. Av den orsaken kan det finnas en stor anledning att i förväg kontrollera villkoren i försäkringen.

På många moderna bilar är vindrutan en avancerad komponent. Där sitter viktig säkerhetsteknik som laser, kameror och olika typer av sensorer. Allt detta drar upp priset och ett byte måste utföras av specialutbildad personal.

För att spara vikt är vindrutan även en bärande del av karossens struktur och limmad. Av den anledningen ska man inte vänta med att laga ett stenskott, på grund av karossens rörelser kan en liten spricka snabbt växa till en stor.

Laga vindrutan istället för att byta

Försäkringsbolagen i Sverige betalar årligen ut över 100 miljoner kronor för byte av vindrutor. För att hålla nere kostnaderna erbjuder försäkringsbolagen stenskottslagning istället för byte av hela vindrutan.

Stenskottslagningen är ”sponsrad” av försäkringsbolagen och bilägaren betalar en symbolisk avgift på cirka 200 kronor. Hos flera försäkringsbolag är lagningen helt gratis.

En laminerad vindruta består av tre skikt: yttre och inre glas samt ett mellanliggande skikt av plast som är limmad mot glasen. Det gör vindrutan stark och vid en olycka brukar glaset förvisso skadas men ändå sitta kvar och skydda förare/passagerare.

När ett stenskott inträffar är det som regel bara det yttre glasskiktet som skadas. Hålet kan vara mycket litet men limskiktet mellan glasen skadas ofta och då får man ett stort och synligt ”vakumsläpp”.

Vid lagningen rengörs skadan, luften sugs ut och hålet fylls igen med en härdande recinvätska och ett utanpåliggande plastskikt som kallas för ”Pit-Filler”. Lagningen slipas jämn och vid en hastig titt så är stenskottet nästan (men inte helt) osynligt. Som förare har man fokus på vägen och då är stenskottslagningen inget som stör sikten.

Alla stenskott kan inte lagas

Förutom att hålla nere kostnaderna är stenskottslagning även miljöskonsamt då färre vindrutor behöver tillverkas.

Som regel repareras dock inte fler än tre stenskott på samma vindruta. Därefter blir arbetskostnaden för hög. En vindruta slits med åren och blir allt svårare att se genom, speciellt när det är mörkt. Att byta vindruta kan därför ”bli ett lyft”, speciellt för förare som upplever att de blir bländade av mötande bilars strålkastare.

Alla stenskott kan heller inte lagas. Längst ut mot den svarta kanten (som täcker limfogen) lagas inte stenskott. Stenskott över 30 millimeter i diameter är svåra att laga, liksom sprickor över 15 millimeter i längd.

Stenskott i vindrutan börjar ofta som en mycket liten skada, men den kan växa snabbt och tvinga fram ett byte av hela vindrutan. Speciellt på vintern växer stenskotten då det kommer in vatten i hålet som fryser och expanderar skadan. För att undvika detta kan man sätta på ett ”stenskottplåster”, en typ av genomskinlig tejp som du hittar hos din vänliga glasmästare.

Tips och fakta om stenskott

• Kör inte för nära framförliggande fordon, då ökar risken för stenskott.

• Om vindrutan ska bytas, investera då i nya torkarblad också. De gamla torkarbladen skadas av repor som fanns i den gamla vindrutan.

• Om du får en skada i februari-mars och vindrutan måste bytas, vänta då en månad eller två. Risken för stenskott är som störst på våren, innan gruset sopas bort. Det är väldigt irriterande att behöva betala självrisk för byte av vindruta två gånger, samma vår.

• Vid en skada behöver du inte kontakta försäkringsbolaget, boka tid hos glasmästare eller din märkesverkstad så sköter de kommunikationen med bolaget.

• Vänta inte med att boka tid om du fått ett stenskott i vindrutan. Då riskerar skadan att växa och hela rutan måste bytas – vilket blir dyrare för dig.

• Glasförsäkring ingår som regel i både hel- och halvförsäkring för personbilar.

• En skadad vindruta kan innebära trafikfara. Sikten blir sämre, risken ökar för att bli bländad och vindrutan blir försvagad av sprickor.

• Du väljer själv vem som ska laga eller byta vindrutan. Välj dock en auktoriserad bilglasmästare, eller bilverkstad med motsvarande kompetens.

• Biltillverkare kan inte tvinga dig att använda originaldelar eller kräva att bytet sker på en märkesverkstad. Om biltillverkaren anser att rutan är undermålig ligger bevisbördan hos tillverkaren.

• Villkoren mellan försäkringsbolagen skiljer sig, även självrisken.