Vad gäller om min bil börjar brinna?

Högsta domstolen meddelade i dag dom i ett mål där man har gett vägledning när det gäller frågor om bevisbörda och beviskrav i mål om försäkringsersättning för anlagd bilbrand. Nya Försäkringar välkomnar beslutet då detta stärker konsumentskyddet och undanröjer svårigheter för försäkringstagare att få rätt ersättning.

Av Nya Försäkringar•   blogpost picture

"Det är ett rimligt ställningstagande sett till att man ska vara oskyldig till dess att motsatsen bevisats. Målet kan i sig liknas med att ett försäkringsbolag påstår att försäkringstagaren försökt bedra försäkringsbolaget det är viktigt att sådana anklagelser kan styrkas från den som påstår en sådan sak." Detta säger Gustaf Thuresson, försäkringsförmedlare och ansvarig för skadehantering på Nya Försäkringar.

HD menar i domen — tvärtemot hovrätten i sin dom — att det är upp till försäkringsbolaget att bevisa att den försäkrade själv har anlagt branden. Detta rapporterar SAK och LIV om idag. Har du fått problem med ditt försäkringsbolag tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Vad innebär detta då för dig som försäkringstagare? — Högsta domstolen förklarar dels att försäkringsbolaget har bevisbördan för att den i målet aktuella branden inte har anlagts av tredje man, dels att beviskravet ska ligga på den nivå som normalt tillämpas i tvistemål. Med dessa utgångspunkter anser Högsta domstolen att försäkringsbolaget, för att undgå skyldighet att utge försäkringsersättning i ett fall som detta, måste bevisa att det är den försäkrade som själv har anlagt branden. Källa: SAK och LIV 2021-12-02.

Anledningen att målet tagits upp i rätten är att det år 2016 anmäldes en anlagd brand till försäkringsbolaget. Försäkringstagaren hade en bilförsäkring i försäkringsbolaget som täckte brand. Försäkringsbolaget nekade senare ersättning med motiveringen att ägaren i fråga inte varit tillräckligt tydligt och övertygande visa att det var någon annan som anlagt branden.

Vi har märkt att det har skett en ökning av fall som vi hanterar där försäkringsbolag lägger väldigt mycket bevisbörda på försäkringstagaren. Det har också visat sig att fokuset att granska och neka skadeersättningar blir allt vanligare. Det är för många försäkringstagare svårt att hävda sin rätt då detta både kan ta mycket tid i anspråk samt innebära stora kostnader om man ska anlita ett ombud. Det är också därför Nya Försäkringar alltid hjälper våra kunder med att få rätt ersättning. Med vår specialistkompetens inom skador hjälper våra kunder att få rätt innan det att ärendena behöver gå till domstol. Med skadeservice från Nya Försäkringar har du alltid någon på din sida och genom att jämföra både villkor och pris sparar vi pengar till våra kunder både före en skada med sänkta premier och efter en skada med rätt villkor samt stöd i användandet av försäkringen.

Få ett prisförslag redan idag och se hur mycket du kan spara. Jämför din bilförsäkring här.

Liknande artiklar

  • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
    Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
  • Tjänster

  • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.