Motorcykelförsäkring

Spara pengar med rätt MC-försäkring

Om du väljer rätt försäkring för din motorcykel behöver det inte bli särskilt dyrt. Det är dock viktigt att notera att priserna kan variera avsevärt, och det är klokt att både välja rätt MC-modell och det bästa försäkringsbolaget. Här är några tips som kan hjälpa dig att njuta av din motorcykel i sommar utan att behöva oroa dig för höga försäkringskostnader:

• ✔ Välj rätt modell: Det är viktigt att vara medveten om att vissa motorcyklar kan vara extremt dyra att försäkra. Forska och jämför olika modeller och deras försäkringskostnader innan du gör ditt val.

• ✔ Låna inte ut din motorcykel: Många motorcykelolyckor inträffar när de körs av oerfarna förare. Om du lånar ut din motorcykel till någon som inte har tillräcklig erfarenhet, kan detta inte bara öka risken för en olycka, utan också påverka din försäkringspremie.

• ✔ Investera i säkra kläder: När du kör motorcykel är det viktigt att vara ordentligt skyddad. Investera i riktiga motorcykelkläder som kan erbjuda skydd vid en eventuell olycka. Detta kan inte bara vara till nytta för din säkerhet, utan vissa försäkringsbolag kan även erbjuda lägre premier om du använder skyddsutrustning.

• ✔ Låt oss guida dig: Att hitta rätt försäkring för din motorcykel kan vara som att navigera genom en djungel av alternativ. Ta hjälp från experter eller använd jämförelsesidor för att hitta den bästa försäkringen som passar dina behov och budget.

Genom att följa dessa tips kan du inte bara sänka dina försäkringskostnader utan även öka din säkerhet och njutning när du kör din motorcykel.

Motorcykelförsäkring

”Jag skulle älska att ha en motorcykel, men jag har inte råd med försäkringen!” Detta är något vi ofta hör, men sanningen är att motorcyklar inte generellt är dyrare att försäkra än bilar. Det kan dock vara stora skillnader i premierna mellan olika MC-modeller och försäkringsvillkor.

Om du inte har tid eller lust att läsa igenom alla regler och villkor hos olika försäkringsbolag kan du överlåta det arbetet till oss på Nya Försäkringar. Vi ger neutrala råd och söker upp den bästa och mest prisvärda MC-försäkringen för dig på hela marknaden.

Vad du kan påverka är valet av motorcykel. Sportmodeller med hög motorstyrka kostar alltid mer att försäkra än tyngre, mer återhållsamma motorcyklar.

Din ålder kan du naturligtvis inte ändra, men den spelar också stor roll, liksom var och hur du bor. Försäkringsbolagen har detaljerad statistik över hur skador fördelas och det reflekteras i försäkringspremierna. Yngre förare på snabba sportcyklar i storstäderna betalar ofta mer än äldre förare på landsbygden med mindre kraftfulla motorcyklar.

Precis som med personbilsförsäkringar delas motorcykelförsäkringar upp i tre huvudkategorier: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Alla motorcyklar som inte är avställda måste ha minst en trafikförsäkring.

En halvförsäkring ger vanligtvis skydd mot stöld, brand, maskinskada, räddning och rättsskydd. En helförsäkring är den mest omfattande och inkluderar allt som halvförsäkringen täcker, plus ”vagnskada” – som ersätter skador på din egen motorcykel vid en olycka.

Investera i ett bra försäkringsskydd

Motorcykelförsäkringar liknar till stor del bilförsäkringar. Men det finns även viktiga skillnader.

En av dessa skillnader är att vissa försäkringsbolag erbjuder så kallade årsförsäkringar, med samma villkor året runt. Detta innebär att MC-ägaren inte tjänar något på att ställa av sin motorcykel och man får oftast inte någon återbetalning av premien vid avställning. Återbetalning kan dock ske vid ägarbyte.

Försäkringsbolagen kan också ställa krav på ”personlig skyddsutrustning”, vilket innebär speciella motorcykelkläder samt stövlar och handskar. En godkänd hjälm är ett lagkrav. Bolaget kan även ställa krav på speciella kraftiga lås för motorcykeln samt att den förvaras inlåst på natten.

Vissa sportmodeller anses ha så höga risker att försäkringsbolagen endast erbjuder trafikförsäkring för dessa. Även dessa trafikförsäkringar, som är minimikravet, kan ha en betydande kostnad, ofta flera tiotusentals kronor per år för sportmotorcyklar.

Vid ägarbyte är det viktigt för den nya ägaren att teckna minst en trafikförsäkring samma dag som köpet genomförs. Om detta inte sker kan den nya ägaren beläggas med en avgift på 190 kronor per dag från Trafikförsäkringsföreningen.

Låna inte ut din motorcykel

Motorcyklar kan ofta vara dyra att försäkra för yngre förare, särskilt för de som bor i större städer. Då kan det hända att någon överväger att skriva över ägarskapet på sin motorcykel till någon annan för att sänka försäkringskostnaden. Det är dock en dålig idé!

Att uppge fel ägare och fel adress anses vara försäkringsbedrägeri och kan, om det upptäcks och polisanmäls, leda till fängelsestraff. Maxstraffet är två år. I Sverige, där fängelserna ofta är överfulla, omvandlas straffet troligtvis till villkorlig dom med böter och samhällstjänst.

Vad händer om någon annan orsakar skada på din motorcykel? En försäkring följer alltid fordonet, oavsett vem som kör. Det innebär att om du lånar ut din motorcykel till en vän, och denne orsakar en skada, kommer försäkringen fortfarande att gälla.

Det är dock olämpligt att låna ut din motorcykel till en oerfaren motorcykelförare. Tyvärr inträffar många dödsolyckor med motorcyklar i situationer där någon har lånat en motorcykel ”för att bara prova”. Dessutom är det olagligt att köra motorcykel utan rätt behörighet.

Ett annat viktigt att tänka på är att självrisken ofta höjs om du lånat ut din motorcykel till en vän. Villkoren skiljer sig mellan olika försäkringsbolag. Flera försäkringsbolag fördubblar självrisken om det är en förare som inte är gift med, partner eller sambo med ägaren.

Välj rätt försäkring på vintern

Om du väljer att ställa av din motorcykel under vintern – och har hel- eller halvförsäkring under sommaren – brukar du automatiskt få det som kallas en ”garageförsäkring” eller ”avställningsförsäkring”.

Denna typ av försäkring innehåller vanligtvis skydd mot brand och stöld. Garageförsäkring kan även tecknas för motorcyklar som är avställda (utan trafikförsäkring), vilket är något vi definitivt kan rekommendera.

Motorcyklar har ofta mycket goda prestanda och det kan vara frestande att köra fort, även över tillåtna hastighetsgränser. Detta är naturligtvis olagligt, och de som ändå vill testa sin motorcykels fulla kraft kanske känner sig inspirerade att besöka en tävlingsbana. Det är viktigt att komma ihåg att försäkringar generellt sett inte gäller på en tävlingsbana.