Mopedförsäkring

Jag ska köpa moped – vilken försäkring är bäst?

Om du eller dina barn ska skaffa moped gäller det att först och främst hitta en bra försäkring. Priserna varierar kraftigt, liksom villkoren. Skulle en olycka ske kan det bli mycket dyrbart – om du inte är rätt försäkrad.

  • Kolla först – mopeder kan vara väldigt dyra att försäkra. Kanske fel fordon för dig?
  • Välj rätt – villkoren mellan försäkringsbolagen varierar kraftigt.
  • Låna inte ut moppen – sker en olycka eller skada kan du stå helt utan ersättning.

Beroende på bostadsort, ålder, villkor och bolag kan mopeder vara väldigt dyra att försäkra. Det finns exempel där tre års helförsäkring kostar lika mycket som hela inköpet av mopeden.

Anledningen till dessa höga premier är att mopeder är stöldbegärliga och att det tyvärr sker många skador och olyckor. Det driver upp försäkringsbolagens kostnader och därmed också premierna för dig som ägare.

Det första rådet från oss är därför att kontrollera försäkringspriset först, innan man ens inleder ett köp av en moped. Eftersom det finns två typer av mopeder i Sverige gäller det att ”välja rätt” från början.

Moped klass 1 och 2

Vi tar det från början och reder ut begreppen: I Sverige finns det två typer av mopeder, klass 1 och klass 2. Åldersgränsen är i båda fallen 15 år. I dessa två grupper hamnar även mopedbilar och vissa elcyklar.

Klass 1 är en så kallad EU-moped, den får köras i högst 45 km/h och har registreringsskylt. För att köra en klass 1 moped behöver föraren ha ett AM-körkort, vilket kräver giltigt körkortstillstånd från Transportstyrelsen.

Moped klass 2 (eller II) får köras i högst 25 km/h och ha en motoreffekt på maximalt 1 kW (kilowatt). En klass 2 moped är inte registrerad och har därför heller ingen registreringsskylt. Det krävs förarbevis för att köra en moped klass 2, som ges av en godkänd utbildare efter godkänt kunskapsprov.

Sedan 2016 finns det en ny typ av mopedklass 2 som har trampor och en hjälpmotor på högst 1 kW (elcykel). Motorn får ”knuffa på” upp till maximalt 25 km/h. För den här typen av moped/elcykel räcker det med cykelhjälm. Övriga mopeder kräver motorcykelhjälm på huvudet.

Det finns även en så kallad ”snabb elcykel” där motorn assisterar upp till 45 km/h och får vara på max 4 kW. För dessa snabba elcyklar gäller samma regler som moped klass 1. Äldre mopeder, med typintyg före 17 juni 2003, tillhör gruppen klass 2. Mopedbilar, som blivit så populära de senaste åren, tillhör klass 1.

Körkortsutbildningen för AM-körkort till moped klass 1 kan inte ske privat, utan görs av en behörig utbildare och är på minst 12 timmar med både teori och praktik. Ett AM-körkort ger även rätt att köra A-traktor och vissa motorredskap.

Att ta ett AM-körkort för moped klass 1 innebär alltså en kostnad, eftersom utbildningen inte får ske privat. Priserna varierar förstås, men räkna med cirka 5.000 kronor. Har man ett B-körkort (personbil) ger det också rätt att köra moped klass 1.

Tre typer av försäkringar

Precis som med personbilar (och motorcyklar) delas mopedförsäkring upp i tre huvudgrupper: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring.

Som vi berättat förut ”bor djävulen i detaljerna”, alltså i de finstilta avtalsvillkoren i mopedförsäkringen. Därför gäller det att navigera rätt och välja den försäkring som ger ett bra skydd men inte kostar mer än nödvändigt.

Mopedförsäkringar liknar i stora drag de för personbilar. Trafikförsäkring ger ett skydd för förare och passagerare, liksom de eller det som eventuellt blir skadade vid olyckan. Men inga skador på den egna mopeden ersätts, med trafikförsäkring. En moped klass 1 måste alltid ha minst trafikförsäkring, såvida den inte är avställd.

Halvförsäkring ger ett väsentligt bättre skydd med ersättning vid stöld, brand, rättsskydd och i många fall även stöld av hjälm eller annan utrustning till mopeden. Även glasförsäkring kan ingå. Vår starka rekommendation är att minst ha en halvförsäkring till mopeden. Elcyklar klass 2 behöver ha minst trafikförsäkring, men eftersom de är så stöldbegärliga är halvförsäkring att föredra. Elcyklar med motoreffekt under 250 watt räknas som ”cykel” och då gäller hemförsäkringen.

Bästa skyddet hittar vi som väntat hos helförsäkringen. Utöver allt som ingår i halvförsäkringen får man som regel även ersättning för skador på mopeden vid en olycka, eller om den vandaliseras (motsvarande vagnskada, på en bil). Men villkoren varierar mellan försäkringsbolagen – inte minst självrisken – och som konsument gäller det därför att ha full koll på alla detaljer. Räkna med att en helförsäkring är betydligt dyrare än en halvförsäkring.

Trimma inte mopeden

Som förälder till en tonåring med moped eller mopedbil gäller det inte bara att hitta rätt försäkring, till bästa pris. Man måste också säkerställa att tonåringen förstår riskerna i trafiken.

En moped eller mopedbil ger en fantastisk frihet för tonåringen. Men att vistas i trafiken med dessa fordon är farligt. En mopedbil har mycket dålig krocksäkerhet – näst intill ingen alls. Och att sitta på en moped innebär förstås att man är helt oskyddad om en olycka skulle ske.

Försäkringar är viktiga, men det bästa är om du som förälder aldrig behöver använda dessa. Se till att barnen kör säkert och låser sitt fordon ordentligt.

Sen kan det också vara på sin plats att informera om hur olämpligt det är att kombinera alkohol och droger med körning. Tonåringar har inte sällan en känsla av att de är odödliga och det är din uppgift som förälder att berätta hur det ligger till. Vid rattfylleri på moped kan försäkringsbolaget sänka ersättningen vid en olycka, eller helt dra in den.

Till slut vill vi avråda alla från att låna ut sina mopeder till kompisar. Det blir bara krångel och bråk om en olycka skulle ske. Och att låna ut en moped till någon som inte har körkort är straffbart med böter. Om en förare lånat en moped och skadar denna kan ni väcka skadeståndsanspråk mot föraren (om det är uppsåtligt eller av oaktsamhet).

Att trimma sin moped (höja motoreffekten och topphastigheten) är inte heller smart, ut försäkringssynpunkt. I de flesta fall vägrar försäkringsbolagen att betala ut ersättning för skador om mopeden varit trimmad.

Dessutom betraktas det som olovlig körning att köra en trimmad moped då föraren ska ha MC-körkort och polisen kan även beslagta en trimmad moped. Risken finns även att Transportstyrelsen utfärdar en ”spärrtid” för nytt körkort på som minst en månad och som mest tre år.