Hem & villaförsäkring

Hem & villaförsäkring

Här har vi tagit fram viktig information till dig som villaägare och vad du ska tänka på när du byter eller tecknar villaförsäkring.

Villaförsäkring

En villaförsäkring innehåller en byggnadsdel och en hemförsäkringsdel. För försäkringen som täcker din byggnad rekommenderar vi att alltid välja bolagens stora försäkring eller tilläggsförsäkring för byggnad då detta begränsar åldersavdrag vid skada samt utökar omfattningen av skador som täcks i försäkringen.

När du ska välja hemförsäkring är det viktigt att fundera på vilka tilläggsförsäkringar du behöver. Grundskydden i hemförsäkringen har marginell skillnad men vi har sammanställt några av de saker du som försäkringstagare kan ha nytta att tänka på.

Byggnadsförsäkring

Att ha en byggnadsförsäkring som täcker en vattenskada, om värmepumpen går sönder eller rör som fryser kan ha avgörande ekonomisk betydelse för privatekonomin. Vi vet efter många års samtal med försäkringstagare att man vill kunna ställa rätt förväntan på sin försäkring. Inte sällan är det först efter en skada som villaägaren inser att försäkringen varit bristfällig.

Den här guiden är till för att konsumenterna ska kunna ta väl avvägda beslut för en bitvis ganska svårförståelig produkt. Grunden till att avgöra vad en skadeförsäkring täcker, inte täcker och hur mycket av kostnaden du som försäkringstagare ska stå för kan sammanfattas i fyra delar:

  • • Omfattning
  • • Åldersavdrag
  • • Undantag
  • • Självrisk

Detta kan låta som mycket att ta in vid en första anblick, men vi gör det svåra enkelt genom att ställa rätt frågor och ge detaljerad vägledning.

Bra att veta

Moment: Kan till exempel vara att försäkringen täcker brand, vattenskador eller tilläggsförsäkringar som täcker allriskskador.

Omfattning: Vilka händelser täcker villkoret, vad täcker villkoret och hur mycket är maxbelopp för ersättningen?

Undantag: Täcker försäkringen yt- och tätskikt? Elvärmeslingorna i badrumsgolvet? Dyrbara smycken och exklusiva armbandsur? Vissa skadehändelser är undantagna och det är viktigt att veta att förutsättningarna motsvarar det försäkringsskydd du behöver.

Åldersavdrag: Värderingen av skillnaden mellan gammalt och nytt. Varje försäkring har ett maxtak för åldersavdrag på byggnadsdelar. Om huset brinner ner så ersätts du med ny egendom, och åldersavdraget är skillnaden mellan gammalt och nytt. Säkerställ därför försäkringens nivå för begränsningen av avdraget.

Yt och tätskikt: Våtrumsspärren som hindrar vattnet att tränga ut från våtrummet och ytskikt är det du ser, till exempel kakel.

Lösöre: All egendom du tar med dig om/när du flyttar.

Aktsamhetskrav: Vilka skyldigheter du har i egenskap av försäkringstagare för att undvika skador och förlust av din egendom.

Hemförsäkring

Hemförsäkringen är den vanligaste försäkringen vi svenskar har och 98 procent av den svenska befolkningen omfattas av en hemförsäkring. Anledningen att ha en hemförsäkring är att skydda sig från ekonomiska förluster på såväl andras som egen egendom. Men många vet inte att det även medföljer till viss del personligt skydd för till exempel överfall eller kostnader vid sjukdom utomlands.

Hemförsäkringen är den viktigaste försäkringen vi har och utan detta skydd utsätter man sig för risken att göra mycket stora ekonomiska förluster. Vi rekommenderar att jämföra, uppdatera och kolla sin försäkring varje år för att alltid vara säker på att vara rätt försäkrad.

Grundskyddet i hemförsäkringen är omfattande och för den som vill utöka vilka typer av skadehändelser som täcks kan du enkelt göra detta med tilläggsförsäkringar. Det du kan påverka i din hemförsäkring är val av självrisk och tilläggsförsäkringar, i övrigt ingår alltid ett grundskydd vilket skiljer sig marginellt mellan försäkringsbolagen. Vi listar nedan de vanligaste momenten i hemförsäkringens grundskydd om du orsakar eller råkar ut för skada på annans egendom och person samt dig själv och din egendom:

Egendomsskydd försäkrad lösegendom: All egendom du tar med dig om/när du flyttar.

Ansvarsskydd för dig i egenskap av privatperson: Skador orsakade på annan person och annans egendom (standard 5 miljoner kronor).

Rättsskydd: Om du skulle hamna i rättslig tvist med någon täcker detta en del av advokat- och utredningskostnaderna för vissa typer av rättsfall.

Överfallskydd: Ersättning för invaliditet samt schablonersättning om du skulle bli överfallen eller misshandlad.

Krisskydd: Upp till tio behandlingstillfällen hos en psykolog.

ID-stöld (vissa bolag): ID-stöld är ett moment som ger dig service och hjälper dig vid en ID-stöld hos försäkringsbolagen. Där kan du till exempel få hjälp att spärra ditt personnummer. Det är viktigt att veta att de flesta försäkringsbolag täcker flertalet av skadehändelserna under momenten ansvar och rättskydd. Det är därför inte avgörande att ha detta moment i hemförsäkringen.