Viktigt att känna till

Det är bara genom en villaförsäkring du kan försäkra dig för skador på byggnadsdelar, fasta installationer och din tomt. Oftast säljs villaförsäkringar i kombination med hemförsäkringar och kallas då för villahemförsäkringar. Men du kan också teckna en villaförsäkring separat. Vi guidar dig vidare genom försäkringsdjungeln.

Av Nya Försäkringar•   blogpost picture

En villaförsäkring består av flera olika delar. Inte bara skydd för huset och tomten utan även för dig som person. Villaförsäkringen är den del som täcker skador på din byggnad, tomtmark och skador för tredje man orsakade av dig i egenskap av hus och tomtägare.

Det är lätt att tro att man inte behöver försäkring om det till exempel bara är en tomt man äger men det är minst lika viktigt då. Om ett träd på din tomt blåser omkull kan det skada andra personers egendom. Det är därför viktigt att du oavsett värdet på din egen byggnad eller tomtmark försäkrar dessa. Nedan har vi sammanfattat saker som är bra att tänka på när det gäller försäkring för din byggnad och tomtmark.

Skydd för tomtmarken

Tomtmark, träd, växter, gångar och uppfarter som tillhör byggnaden omfattas vid vissa naturskador. Även skador på staket, flaggstång, trädgårdsbelysning och bryggor är inkluderat.

Ansvarsskydd

Försäkringsbolaget kan betala ut ersättning om du i egenskap av villaägare skulle bli skadeståndsskyldig gentemot till exempel en besökare, en granne eller en hantverkare.

Rättsskydd

Du kan få ersättning för kostnader för ett juridiskt ombud om du i egenskap av villaägare skulle hamna i tvist med någon.

Utökat skydd

I många försäkringsbolag kan du köpa tillägg till villaförsäkringen. Det är tillägg som dels gör att försäkringen omfattar fler händelser och dels ger högre ersättningsbelopp för äldre byggnadsdelar och tillbehör om de skadas (lägre maximalt åldersavdrag).

Gäller ett år i taget

Villaförsäkringar gäller ett år i taget. Under den tiden får du bara byta eller säga upp försäkringen om ditt försäkringsbehov upphör, till exempel om du säljer villan.

Undantag

Här listar vi några vanliga undantag som innebär utebliven ersättning eller nedsättning av ersättning.

 • • Stöld ur din bostad där en nyckel har lånats ut av dig själv och du släppt in personen själv.
 • • Olåsta dörrar.
 • • Tända ljus.
 • • Höga belopp i kontanter som du förvarar hemma, de flesta bolag täcker max 3 000 kronor.
 • • Ägodelar som du förlorat på grund av att du varit oaktsam.
 • • Grundskyddet i villaförsäkringen täcker oftast inte yt- och tätskikt utan detta kräver tilläggsförsäkring för byggnad eller stor villaförsäkring.
 • • Vid skador som orsakats av vatten som är utifrån kommande, så ställs det vissa krav på att du vidtagit åtgärder för att förebygga att en sådan skada ska uppstå.
 • • Försäkringen täcker aldrig själva taket om det inte blåser över 23 m/s vilket definieras som stormskada. Du kan dock få ersättning för följdskador av läckage som uppstår under takstolarna där taket är äldre än 30 år.
 • • Skador som orsakas av husdjur.
 • • För lösegendom som överstiger 1 miljon kronor, på ett försäkringsställe, kan det ställas krav på lås på dörrar och fönster.

Självrisker

Vad är en självrisk?

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Självrisken påverkar priset

Om du väljer att betala en större del av skadekostnaden själv genom att ha högre självrisk på försäkringen, får du ett lägre pris på försäkringen.

Din självrisk står i ditt försäkringsbrev

Den självrisk du har valt framgår i ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. “Mina sidor” (click button)

Tilläggsförsäkringar

Nedan listar vi några av de vanligaste tilläggsförsäkringarna du kan teckna.

Drulle-, allrisk- eller otursförsäkring

För att försäkra en sprucken skärm på mobiltelefonen, fönstret som fotbollen råka slå sönder eller dina glasögon. Tillägget kallas vanligtvis för allrisk-, oturs- eller drulleförsäkring hos försäkringsbolagen. Försäkringen täcker plötsliga, oförutsedda och yttre händelser.

Plötslig: Det kan inte vara skador som uppkommit på grund av slitage. Oförutsedd: Du ska inte ha kunnat förutse eller förebygga skadan. Yttre: Det kan inte vara ett garantifel eller något inre fel, till exempel fabrikationsfel.

Resetillägg

Ett resetillägg utökar ditt skydd i samband med en resa. Tilläggen innehåller ofta ett avbeställningsskydd men kan också till exempel ge bättre ersättning vid förseningar eller förstörda semesterdagar. Resetilläggens innehåll varierar mellan försäkringsbolagen.

Värdesaker

Du kan ofta försäkra enskilda, värdefulla föremål, till exempel ett musikinstrument eller en klocka genom ett tillägg till hemförsäkringen. Dokumentera helst dina värdesaker genom att fotografera eller liknande. Tänk på att inte ha stöldbegärlig egendom i garage, förråd eller källarutrymme.

Olycksfall på fritiden

Hos vissa försäkringsbolag kan du utöka din hemförsäkring med en olycksfallsförsäkring som gäller på fritiden. Observera att en olycksfallsförsäkring normalt inte ingår i en hemförsäkring från början.

Liknande artiklar

 • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
  Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
 • Tjänster

 • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.