Fritidshusförsäkring - Jämför och få bäst pris

Att äga ett fritidshus är en dröm för många svenskar. Det är en plats för avkoppling, familjesammankomster och att njuta av naturen. Men precis som ditt permanentboende behöver även ditt fritidshus rätt försäkringsskydd. I denna artikel går vi igenom allt du behöver veta om fritidshusförsäkring, varför den är viktig och vad du bör tänka på när du väljer försäkring.

Bäst fritidshusförsäkring 2024

Vi hämtar kundbetyg från Trustpilot, en känd plattform för kundrecensioner och som ger insikter om försäkringsbolags prestationer genom användarfeedback. Bolag med hög trustscore erbjuder oftast bra service, pålitliga produkter och en positiv kundupplevelse. Försäkringsbolag med hög Trustscore vinner ofta kundernas förtroende genom transparens, snabb skadehantering och stark kundsupport.

Vad är en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring är ett specifikt försäkringsskydd utformat för fritidshus och sommarstugor. Den erbjuder ekonomisk skydd mot skador och förluster som kan uppstå på grund av exempelvis brand, inbrott eller naturkatastrofer. Försäkringen täcker både byggnaden och ofta även de saker du förvarar i fritidshuset.

Varför behöver du en fritidshusförsäkring?

Att ha en fritidshusförsäkring är viktigt av flera skäl. För det första skyddar den din investering. Om något oförutsett skulle hända, som en brand eller ett inbrott, kan kostnaderna för reparation eller ersättning bli mycket höga. En fritidshusförsäkring kan täcka dessa kostnader och ge dig ekonomisk trygghet.

För det andra är fritidshus ofta belägna på mer avlägsna platser, vilket kan göra dem mer utsatta för inbrott och skadegörelse. Att ha en bra försäkring kan därför vara avgörande för att känna sig trygg när du inte är på plats.

Vad täcker en fritidshusförsäkring?

En typisk fritidshusförsäkring täcker en rad olika skador och händelser, bland annat:

 • Brandskador
  Om ditt fritidshus skulle drabbas av en brand, täcker försäkringen kostnaderna för reparation eller återuppbyggnad.
 • Vattenskador
  Läcker ett rör eller drabbas du av översvämning, kan försäkringen täcka dessa skador.
 • Inbrott och skadegörelse
  Om någon bryter sig in i ditt fritidshus och stjäl eller skadar dina ägodelar, täcker försäkringen dessa förluster.
 • Naturskador
  Skador från stormar, åska eller andra naturfenomen täcks också.

Det är dock viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren då omfattningen kan variera mellan olika försäkringsbolag. Vissa försäkringar kan också erbjuda tilläggsskydd för exempelvis båthus eller bryggor.

Tips för att välja rätt fritidshusförsäkring

När du ska välja en fritidshusförsäkring är det viktigt att tänka på några saker. Här är några tips som kan hjälpa dig i valet:

 • Jämför olika försäkringar
  Olika försäkringsbolag erbjuder olika skydd och priser. Ta dig tid att jämföra flera alternativ innan du bestämmer dig.
 • Kontrollera självrisken
  Självrisken är den summa du själv måste betala vid en skada. Se till att välja en nivå som du känner dig bekväm med.
 • Läs det finstilta
  Försäkringsvillkoren kan innehålla viktig information om vad som täcks och inte täcks. Läs noga igenom dessa för att undvika obehagliga överraskningar.
 • Fundera på tilläggsförsäkringar
  Behöver du extra skydd för exempelvis dyr utrustning eller specifika byggnader? Tilläggsförsäkringar kan vara värda att överväga.

Att investera tid i att hitta rätt försäkring kan spara dig både pengar och stress i längden.

Faktorer som påverkar premien för fritidshusförsäkring

När du ska teckna en fritidshusförsäkring är det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar premien, det vill säga kostnaden för din försäkring. Här är några av de viktigaste faktorerna:

1. Husets läge

Läget på ditt fritidshus spelar en stor roll i hur mycket din försäkring kommer att kosta. Om ditt fritidshus ligger i ett område som är mer utsatt för naturkatastrofer, som översvämningar eller stormar, kan detta höja premien. Även avståndet till närmaste brandstation kan påverka kostnaden.

2. Husets värde

Värdet på ditt fritidshus och dess inventarier påverkar också försäkringspremien. Ett dyrare hus med många värdefulla föremål kommer att kosta mer att försäkra eftersom det potentiella försäkringsbeloppet är högre.

3. Byggnadens skick

Husets skick och underhåll kan påverka premien. Ett äldre hus eller ett hus med bristande underhåll kan innebära högre risker för skador som exempelvis vattenskador eller brandskador. Försäkringsbolagen kan därför ta ut en högre premie för sådana fastigheter.

4. Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder som larm, säkerhetsdörrar och fönsterlås kan sänka premien på din försäkring. Dessa åtgärder minskar risken för inbrott och skador, vilket gör att försäkringsbolaget kan erbjuda en lägre kostnad.

5. Självrisk

Den självrisk du väljer påverkar också din premie. En högre självrisk innebär att du själv får stå för en större del av kostnaderna vid en skada, vilket kan sänka din premie. Det är dock viktigt att välja en självrisknivå som du är bekväm med att betala vid en eventuell skada.

Hur kan du sänka dina försäkringskostnader?

Att sänka kostnaderna för din fritidshusförsäkring kan vara möjligt med några enkla åtgärder:

1. Jämför försäkringsbolag

Att jämföra olika försäkringsbolag och deras erbjudanden är ett av de bästa sätten att hitta en billigare försäkring. Använd jämförelsesidor och ta in flera offerter för att hitta det bästa alternativet.

2. Förbättra säkerheten

Genom att installera säkerhetsutrustning som larm och säkerhetsdörrar kan du minska risken för inbrott och skador. Många försäkringsbolag erbjuder rabatter för hus med god säkerhet.

3. Välj en högre självrisk

Om du har råd att betala en högre självrisk kan detta sänka din månatliga premie. Tänk dock på att du måste kunna betala självrisken vid en eventuell skada.

4. Kombinera försäkringar

Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter om du samlar flera försäkringar hos dem, till exempel hemförsäkring och bilförsäkring. Kolla med ditt försäkringsbolag om de har sådana erbjudanden.

5. Regelbundet underhåll

Genom att regelbundet underhålla ditt fritidshus kan du minska risken för skador. Detta kan innefatta allt från att se över tak och fasader till att kontrollera rör och elinstallationer.

fritidshusförsäkring

Vanliga missförstånd om fritidshusförsäkring

Det finns några vanliga missförstånd kring fritidshusförsäkringar som kan leda till problem om de inte klaras upp:

1. "Min hemförsäkring täcker fritidshuset"

Många tror att deras hemförsäkring automatiskt täcker fritidshuset, men detta är oftast inte fallet. Hemförsäkringen täcker i regel bara ditt permanenta boende, och du behöver en separat fritidshusförsäkring för att skydda din sommarstuga.

2. "Det är inte värt att försäkra"

En annan vanlig missuppfattning är att det inte är värt att försäkra ett fritidshus, särskilt om det är gammalt eller inte används så ofta. Men skador och olyckor kan hända när som helst, och kostnaderna kan bli betydande utan en försäkring.

3. "Alla försäkringar är likadana"

Det är lätt att tro att alla fritidshusförsäkringar erbjuder samma skydd, men det kan finnas stora skillnader i villkor och täckning mellan olika bolag. Det är därför viktigt att noggrant jämföra försäkringar och läsa det finstilta.

Jämför hemförsäkring för fritidshus

Hitta bäst och billigast hemförsäkring för ditt fritidshus. Jämför priser & villkor.

Sammanfattning

Vad är en fritidshusförsäkring?

En fritidshusförsäkring skyddar ditt fritidshus och dess innehåll mot skador som brand, vattenskador, inbrott och naturkatastrofer. Detta skydd är viktigt för att säkerställa att du inte står inför oväntade och kostsamma reparationer eller förluster.

Varför behövs en fritidshusförsäkring?

Försäkringen erbjuder ekonomisk trygghet och skyddar din investering. Den är särskilt viktig eftersom fritidshus ofta ligger avlägset och kan vara mer utsatta för skador och inbrott när de står tomma.

Faktorer som påverkar premien:

 • Läge: Avstånd till brandstation och risk för naturkatastrofer.
 • Värde: Byggnadens och inventariernas värde.
 • Skick: Underhåll och ålder på huset.
 • Säkerhetsåtgärder: Larm och säkerhetsdörrar kan sänka premien.
 • Självrisk: Högre självrisk kan ge lägre premie.

Tips för att sänka kostnaderna:

 • Jämför olika försäkringsbolag.
 • Förbättra säkerheten i ditt fritidshus.
 • Välj en högre självrisk om det är ekonomiskt möjligt.
 • Kombinera försäkringar för att få rabatter.
 • Utför regelbundet underhåll på fastigheten.

Vanliga missförstånd:

 • Hemförsäkringen täcker inte automatiskt ditt fritidshus.
 • Det är alltid värt att ha en fritidshusförsäkring, oavsett husets skick eller användningsfrekvens.
 • Alla försäkringar är inte likadana, så det är viktigt att jämföra och förstå villkoren.

Vanliga frågor och svar om fritidshusförsäkring

 • Vad täcker en fritidshusförsäkring?

  En fritidshusförsäkring täcker vanligtvis skador på byggnaden orsakade av brand, vattenskador, inbrott och skadegörelse samt naturskador som stormar och åska. Försäkringen kan även täcka lösöre som förvaras i huset.

 • Behöver jag en separat försäkring för min sommarstuga?

  Ja, en hemförsäkring täcker vanligtvis inte ditt fritidshus. Du behöver en separat fritidshusförsäkring för att skydda din sommarstuga och dess innehåll.

 • Kan jag få rabatt på min fritidshusförsäkring?

  Ja, många försäkringsbolag erbjuder rabatter om du vidtar säkerhetsåtgärder som att installera larm och säkerhetsdörrar, eller om du kombinerar flera försäkringar hos samma bolag.

 • Hur påverkar husets läge min försäkringspremie?

  Läget påverkar premien eftersom hus i områden med högre risk för naturkatastrofer eller längre avstånd till brandstationer innebär högre risk för skador, vilket kan höja försäkringskostnaden.

 • Vad händer om jag inte har en fritidshusförsäkring?

  Om du inte har en fritidshusförsäkring och ditt fritidshus skadas eller förstörs, måste du själv stå för alla reparations- eller ersättningskostnader, vilket kan bli mycket dyrt.