Leasingbil

Välj rätt leasingbil och tillhörande försäkring

Intresset för privatleasing har ökat betydligt i Sverige. Trots detta finns det vissa viktiga aspekter att överväga. Månadskostnaden kan vara avsevärt högre än vad som framställs i reklamen. Som konsument är det viktigt att vara kritisk och även undersöka andra alternativ till privatleasing, vilka ibland kan vara ännu mer kostnadseffektiva. Därför rekommenderas det att noggrant läsa denna guide innan man skriver under kontraktet. Guiden ger insikt om hur man undviker potentiella fallgropar och väljer den bästa leasingbilen.

Följande rekommendationer kan vara till hjälp:

  • Passar inte för alla – privatleasing är inte en lämplig lösning för alla.
  • Satsa på eldrift – att privatleasa en elbil kan vara en smart val.
  • Var noga med villkoren – underteckna inte leasingkontraktet innan alla frågor är besvarade.
  • Rätt försäkring – se till att leasingbilen har tillräckligt skydd, inklusive självriskeliminering.

Det kan låta lockande med en helt ny bil som inkluderar garanti och service för endast 1 495 kronor per månad. Men är det verkligen så bra som det låter? Privatleasing kan vara förmånligt, men det kan också bli en ekonomisk börda.

Det är viktigt att navigera rätt och noga granska leasingkontraktet. Det är särskilt viktigt att kontrollera vilken typ av försäkringsskydd som ingår. I vissa fall ingår ingen försäkring, eller så är den otillräcklig, vilket kan leda till betydligt högre månadskostnader.

I denna guide kommer vi att ge värdefulla tips till dig som överväger att privatleasa en bil. Tyvärr finns det många risker och privatleasing är verkligen inte en lösning som passar alla. Kanske bör du istället äga en bil eller använda en bilpool? Att välja en elbil kan också vara ett sätt att spara pengar.

Det finns flera bra alternativ till leasingbil som vi även kommer att undersöka i denna guide. Läs vidare, eftersom det finns betydande besparingar att göra när du gör rätt val!

Det är viktigt att vara uppmärksam på villkoren. För tio år sedan började intresset för privatleasing att öka i Sverige, och år 2015 blev marknaden särskilt het. Idag utgör nästan var tredje nyregistrerad bil (tjänstebilar och företagsbilar undantagna) en leasingbil.

I de flesta fall är leasingkontrakten skrivna för tre år (36 månader), varefter bilen returneras till återförsäljaren. Bilen renoveras och säljs sedan som begagnad. För att undvika svårigheter med att sälja begagnade leasingbilar är de oftast välutrustade. En bilmärke av lägre standard utan extrautrustning skulle vara svårare att sälja och återförsäljaren vill undvika detta.

Att återlämna en leasingbil är en av de potentiella fallgroparna som vi vill varna för. I leasingkontrakten brukar termen ”normalt slitage” användas, men det är återförsäljaren som bestämmer var gränsen går. Mindre skador som repade fälgar eller bucklor kan leda till kostsamma reparationer, och det är användaren som får stå för kostnaderna.

Innan du skriver under leasingkontraktet är det viktigt att få en skriftlig lista över vad som anses vara ”normalt slitage”, och framför allt vad som inte ingår. Denna diskussion bör äga rum direkt, inte efter att avtalet har löpt ut.

Av dessa skäl är det mycket viktigt att ta väl hand om din leasingbil. Tvätta och städa bilen regelbundet, undvik att köra på trottoarkanter och parkera på avstånd vid stormarknader.

Ingår försäkring?

Privatleasing växte fram som ett populärt alternativ för bilinnehav för cirka ett decennium sedan. Dess attraktivitet var i stor utsträckning kopplad till dess förmåga att konsolidera de flesta kostnaderna för bilinnehav i en enda månatlig faktura, med undantag för bränsle och fordonsskatt.

I de ursprungliga leasingavtalen ingick försäkring, service, vinterhjul, halvårligt däckbyte och ofta även däckhotell. Men i takt med att konkurrensen på leasingmarknaden har ökat, har dessa fördelar ofta fallit bort. Flera aktörer försöker attrahera kunder med låga månadsavgifter, men vid närmare granskning av avtalet och villkoren blir det uppenbart att ytterligare kostnader, som vinterhjul och försäkring, tillkommer.

Vissa bilhandlare har valt att montera så kallade ”året-runt-däck” på sina leasingbilar, oftast en typ av dubbfria vinterdäck. Även om detta minskar behovet av däckbyte två gånger om året, är det inte en strategi som vi på Nya Försäkringar rekommenderar. Nordiska, dubbfria vinterdäck presterar sämre under sommaren, särskilt när det gäller att bromsa på våta vägar. Vi förespråkar användning av sommardäck under sommaren och vinterdäck under vintern för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

När det gäller försäkringar som ingår i leasingavtalet, är det ofta fråga om enhetsförsäkringar som är samma för alla, oavsett ålder och bostadsort. Denna typ av försäkring kan vara ekonomiskt fördelaktig för yngre stadsboende bilförare, som annars tenderar att betala höga premiebelopp. Det bör dock noteras att dessa försäkringar inte alltid är heltäckande, och i vissa fall kan de exempelvis sakna drulleförsäkring.

Om försäkringen inte ingår i privatleasingavtalet, eller om den inte verkar fullständig, står vi på Nya Försäkringar till förfogande för att hjälpa till att hitta den bästa lösningen. Vi rekommenderar också självriskeliminering, en separat försäkring som inte kostar mycket, men som kan spara tusentals kronor om olyckan skulle vara framme. Du kan kontakta oss via länken nedan.

En djupdykning i fördelarna och nackdelarna med privatleasing belyser varför denna bilinnehavsmetod har blivit så populär. Här följer några av de mest framträdande fördelarna:

• Tillgång till en modern, säker bil som uppfyller aktuella miljökrav och kommer med nybilsgaranti.
• Inget behov av banklån eller besparingar.
• En lösning för de som redan har lån, till exempel bostadslån, och som inte kan låna mer pengar.
• Inga oväntade utgifter och en fast månadskostnad.
• Inget behov att oroa sig för värdeminskning och ingen ansträngning att sälja eller byta in bilen.
• En enhetsförsäkring i avtalet är ofta fördelaktigt för yngre bilförare.
• Privatleasing är säkrare (och ofta billigare) än att underhålla en 5–15 år gammal bil som behöver reparationer.

Trots dessa fördelar bör det noteras att privatleasing i regel är dyrare än att äga en bil, särskilt när det gäller mindre bilar.

Som med alla investeringar finns det dock risker med privatleasing. Här följer några av de mest betydande nackdelarna:

• Leasingavtalet är fast (24/36 månader) och kan vara dyrt och svårt att bryta i förtid.
• Privatleasing är ofta dyrare än att äga en ny bil, även om det finns undantag.
• Den maximala körsträckan per år (oftast 1.000 eller 1.500 mil) kan vara begränsande. Kör du mer än gränsen kostar det extra, ibland betydligt mer.
• Onormalt slitage på din leasingbil (till exempel skadade fälgar, parkeringsskador) kan leda till att du måste betala tusentals kronor i reparationskostnader.
• Vid privatleasing gäller inte konsumentköplagen, vilket innebär att konsumenten har mindre skydd. I stället är det leasingavtalets villkor som gäller.

Dessa punkter bör noggrant övervägas innan man skriver på ett leasingavtal. Man bör även vara medveten om att nya bilar ofta har en relativt hög fordonsskatt, som betalas av kunden, och att man bör vara medveten om denna kostnad.

Fordonsskatten har sett betydande ökningar under de senaste åren. Idag är det inte sällsynt att fordonsskatten för en ny bil överstiger 10.000 kronor årligen. I motsats till detta, utgör elbilar ett exceptionellt fall, med enbart grundskatt på 360 kronor per år.

Leasing av begagnade bilar

Trots att privatleasing kan framstå som tilltalande för många, är det viktigt att förstå att man inte ska blint lita på siffrorna i reklamen. Därför är det avgörande att utvärdera alternativen. Bilhandlare förlorar inte sina inkomster genom privatleasing. Med en enkel beräkning framkommer det tydligt att det oftast är mer ekonomiskt fördelaktigt att äga snarare än att hyra en bil. Detta är särskilt sant om man initialt kan spara pengar för att finansiera bilen istället för att ta ett lån. Dessutom tenderar bilhandlares lånevillkor ofta att vara mer fördelaktiga än privatleasing.

Vissa bilhandlare erbjuder privatleasing med begagnade bilar, ibland upp till 5 år gamla. Detta minskar den månatliga kostnaden och undviker den höga fordonsskatten som har införts under de senaste åren. Ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, särskilt för de som behöver en större bilmodell. Nya Försäkringar

Investera i en elbil

Förmånsbilar har traditionellt varit relativt kostnadseffektiva. Dock har reglerna ändrats under de senaste åren och förmånsvärdet har ökat kraftigt. Det är därför viktigt att noggrant beräkna kostnaderna innan man fattar ett beslut om att välja en förmånsbil eller privatleasing.

Allt fler inser att elbilar inte bara är behagliga att köra, utan också ekonomiskt fördelaktiga. Inköpspriset är högre jämfört med traditionella fossildrivna bilar, men å andra sidan är värdeminskningen, som utgör den största kostnaden, mycket lägre för elbilar. Dessutom är ”bränslet” extremt billigt om man laddar hemma, omkring 2-3 kronor per mil. I tillägg till detta kommer en skatt på 360 kr/år och billig service.

Det är även möjligt att privatleasa elbilar. Vid tidpunkten för denna guidens publicering erbjuder till exempel Mazda sin elbil CX-30 från 2.495 kronor per månad. MG ZS EV kostar från 2.699 kr/mån. Oberoende aktörer erbjuder Polestar 2 från 5.000 och Tesla Model 3 från 6.000 kronor per månad.

Att privatleasa en elbil kan vara klokt, eftersom teknikutvecklingen är mycket snabb. Dagens elbilar kommer sannolikt att framstå som föråldrade inom 3-6 år. Dessutom kan framtida värdeminskning för elbilar öka.

Ett alternativ, som kanske känns ovanligt för många, är att helt avstå från bilägande, särskilt för dem som bor i en större stad. Kostnaderna för att ansluta sig till en bilpool varierar, men om bilen inte behövs för daglig pendlingsförflyttning kan det vara ett prisvärt alternativ.

Sök experthjälp

Oavsett hur man ser på saken, kommer bilägande att innebära kostnader. Det är sannolikt mycket dyrare än vad du tror, när alla utgifter räknas ihop. För många familjer är transportbehovet den näst största kostnaden efter boende.

Det kan tyckas radikalt, men om det finns möjlighet att avstå från bilen och istället ansluta sig till en bilpool, kan det leda till betydande besparingar. Men för de flesta är bilen en nödvändighet för att få vardagspusslet att gå ihop.

Som vi har visat, bör man inte enbart fokusera på ett sätt att disponera bilen. Utforska de alternativ som presenterats ovan och välj det som passar dig bäst och är mest kostnadseffektivt. Inte minst kan du spara pengar genom att välja de bästa och billigaste försäkringarna.