Olycksfallsförsäkring - Jämför och få bäst pris

En olycksfallsförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd vid skador som uppstår till följd av en olycka. Den täcker kostnader för medicinsk behandling, rehabilitering och kan ge ersättning för förlorad inkomst. Att ha en olycksfallsförsäkring är viktigt eftersom det hjälper dig att hantera oväntade ekonomiska påfrestningar, vilket ger dig och din familj trygghet i händelse av en olycka.

Bäst olycksfallsförsäkring 2024

1
Hedvig olycksfallsförsäkring

Trustscore: 4.3 av 5
Ersättning upp till 1 000 000 kr
Ingen självrisk
Täcker olycksfall i hela världen
2
Sensor försäkring

Trustscore: 4.1 av 5
Teckna enkelt online
Ekonomisk invaliditet
Medicinsk invaliditet

Vi hämtar kundbetyg från Trustpilot, en känd plattform för kundrecensioner och som ger insikter om försäkringsbolags prestationer genom användarfeedback. Bolag med hög trustscore erbjuder oftast bra service, pålitliga produkter och en positiv kundupplevelse. Försäkringsbolag med hög Trustscore vinner ofta kundernas förtroende genom transparens, snabb skadehantering och stark kundsupport.

Fler försäkringsbolag som erbjuder olycksfallsförsäkring

FörsäkringsbolagInfoPrisBesök
ICA FörsäkringInfo-Ingen självrisk
-Skydd utomlands i 12 mån
-ICA-bonus
PrisFrån 85 kr/månMer info
FolksamInfo-Kan tecknas från 16 års ålder
-Välj försäkringsbelopp
PrisInviduellMer info
LänsförsäkringarInfo-Ingen självrisk
-Ingen bindningstid
PrisInviduellMer info
Trygg-HansaInfo-Ingen självriskPrisInviduellMer info
Moderna FörsäkringarInfo-Kan tecknas i 3 olika paket
-Försäkringsbelopp mellan 600 000 kronor - 1 500 000 kronor.
PrisInviduellMer info

Varför är olycksfallsförsäkring viktigt?

Olyckor kan inträffa när som helst och var som helst, oavsett hur försiktig man är. En olycksfallsförsäkring kan ge ekonomiskt skydd vid skador som kräver medicinsk behandling, rehabilitering eller till och med ersättning för förlorad arbetsinkomst. Denna typ av försäkring kan vara avgörande för att upprätthålla din ekonomiska stabilitet och trygghet.

Fördelar med olycksfallsförsäkring

 • Ekonomiskt skydd
  En olycksfallsförsäkring ger ersättning för medicinska kostnader, sjukhusvistelser och rehabilitering som kan uppstå efter en olycka.
 • Inkomstskydd
  Om en olycka leder till att du inte kan arbeta, kan försäkringen ge ersättning för förlorad arbetsinkomst.
 • Trygghet för familjen
  Försäkringen kan även omfatta ersättning till dina anhöriga vid allvarliga olyckor eller dödsfall.

Vad täcker en olycksfallsförsäkring?

En typisk olycksfallsförsäkring täcker en rad olika situationer och kostnader. Dessa kan inkludera:

 • Medicinska kostnader
  Läkarbesök, sjukhusvård, mediciner och rehabilitering.
 • Tandskador
  Kostnader för tandvård till följd av en olycka.
 • Invaliditetsersättning
  Om en olycka leder till bestående funktionsnedsättning, kan försäkringen ge en engångssumma som kompensation.
 • Dödsfall
  Ersättning till efterlevande om olyckan leder till dödsfall.

Hur väljer man rätt olycksfallsförsäkring?

När du ska välja en olycksfallsförsäkring är det viktigt att jämföra olika alternativ och tänka på dina specifika behov och livssituation. Här är några faktorer att överväga:

 • Jämför försäkringsbolag
  Olika försäkringsbolag erbjuder olika typer av täckning och villkor. Det är viktigt att jämföra dessa för att hitta den försäkring som passar dig bäst. På Nyaforsakringar.se kan du enkelt jämföra olika försäkringsbolag och deras erbjudanden.
 • Bedöm din livsstil och risknivå
  Din livsstil och arbetsmiljö kan påverka vilken typ av försäkring du behöver. Om du har ett riskfyllt arbete eller sysslar med farliga fritidsaktiviteter kan det vara klokt att välja en mer omfattande försäkring.
 • Försäkringsbelopp och premier
  Försäkringsbeloppet är den maximala ersättningen du kan få utbetald vid en olycka. Premierna är den kostnad du betalar för försäkringen. Se till att försäkringsbeloppet är tillräckligt högt för att täcka dina behov, men att premien också är överkomlig för din ekonomi.
 • Läs villkoren noggrant
  Innan du tecknar en försäkring är det viktigt att läsa igenom alla villkor och undantag noggrant. På så sätt vet du exakt vad som ingår i försäkringen och vad som inte gör det.

Situationer där olycksfallsförsäkring är avgörande

Olycksfallsförsäkring kan spela en avgörande roll i flera olika situationer. Här är några exempel på när en sådan försäkring kan vara särskilt viktig.

 • Arbetsrelaterade olyckor
  Även om många arbetsgivare erbjuder någon form av försäkring för sina anställda, täcker dessa ofta inte alla typer av olyckor eller alla kostnader som kan uppstå. En privat olycksfallsförsäkring kan ge ett extra skydd, särskilt om du arbetar i en riskfylld miljö, som byggbranschen eller andra yrken med högre skaderisk.
 • Fritidsaktiviteter och sport
  Om du är aktiv inom sport eller andra fritidsaktiviteter som innebär högre risk för skador, är det klokt att ha en olycksfallsförsäkring. Aktiviteter som skidåkning, cykling, ridning eller klättring kan leda till olyckor, och en försäkring kan hjälpa dig att hantera de ekonomiska konsekvenserna av sådana skador.
 • Barn och ungdomar
  Barn och ungdomar är ofta aktiva och utsätts för en högre risk för olyckor. En olycksfallsförsäkring för barn kan täcka kostnader för vård och rehabilitering om de skadar sig vid lek eller sportaktiviteter. Detta kan vara särskilt viktigt för familjer med barn som deltar i intensiva sporter eller andra fysiska aktiviteter.
 • Seniorer
  Äldre personer löper högre risk för fall och andra olyckor som kan leda till allvarliga skador. En olycksfallsförsäkring för seniorer kan ge trygghet genom att täcka kostnader för medicinsk vård, rehabilitering och eventuellt behov av hemhjälp eller anpassningar i hemmet.
 • Resor och semester
  Under resor och semestrar kan du utsättas för nya risker och miljöer som kan öka sannolikheten för olyckor. En olycksfallsförsäkring som täcker resor kan vara ett värdefullt tillskott till din reseförsäkring, särskilt om du planerar att delta i aktiviteter som dykning, bergsklättring eller andra äventyrssporter.

Hur fungerar ersättningen?

Ersättningen från en olycksfallsförsäkring beror på omfattningen av skadan och de specifika villkoren i din försäkring. Här är en översikt över hur ersättningsprocessen kan se ut:

 • Anmälan av skada
  Det första steget är att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt efter olyckan. Du behöver vanligtvis fylla i en skadeanmälan och bifoga medicinska intyg som styrker dina skador.
 • Bedömning av skada
  Försäkringsbolaget gör sedan en bedömning av skadans omfattning och avgör vilken ersättning du har rätt till. Detta kan innefatta kostnader för medicinsk behandling, rehabilitering, hjälpmedel och eventuell ersättning för förlorad inkomst.
 • Utbetalning av ersättning
  Efter att skadan har bedömts och godkänts, utbetalas ersättningen direkt till dig. Beroende på försäkringsvillkoren kan detta vara en engångssumma eller löpande utbetalningar för att täcka långsiktiga kostnader.

Olycksfallsförsäkring

Kombinera olika försäkringar för heltäckande skydd

Att ha en olycksfallsförsäkring är en viktig del av att skydda dig själv och din familj, men det är också fördelaktigt att överväga andra typer av försäkringar för att skapa ett heltäckande skydd. Här är några försäkringar som kompletterar en olycksfallsförsäkring och ger dig ett bredare skyddsnät.

 • Sjukförsäkring

  En sjukförsäkring täcker kostnader för sjukdomsrelaterade medicinska utgifter och kan ge ersättning vid längre sjukskrivningar. Den kompletterar en olycksfallsförsäkring genom att täcka situationer där sjukdom snarare än olycka är orsaken till frånvaro från arbete eller behov av medicinsk vård.

 • Livförsäkring

  En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till dina efterlevande vid ditt dödsfall. Den kan vara särskilt viktig om du har familj och vill säkerställa att de inte drabbas ekonomiskt om något skulle hända dig. Livförsäkringen kompletterar en olycksfallsförsäkring genom att erbjuda ett bredare skydd vid alla typer av dödsfall, inte bara olycksrelaterade.

 • Hemförsäkring

  En hemförsäkring skyddar ditt hem och dina ägodelar mot skador som brand, stöld eller vattenläckor. Den inkluderar ofta även ett ansvarsskydd som kan vara värdefullt om du råkar orsaka skada på andras egendom eller person. Tillsammans med en olycksfallsförsäkring får du ett bredare skydd för både person och egendom.

 • Reseförsäkring

  En reseförsäkring ger skydd under resor och täcker bland annat sjukvårdskostnader, förlorat bagage och avbokningskostnader. Den kan vara ett viktigt komplement till en olycksfallsförsäkring, särskilt om du reser ofta eller planerar att delta i aktiviteter med högre risk under resan.

 • Inkomstförsäkring

  En inkomstförsäkring kompletterar din a-kassa och ger dig högre ersättning om du skulle bli arbetslös. Detta kan vara särskilt viktigt om du har höga levnadskostnader eller om din arbetslöshetsersättning annars inte skulle räcka till för att täcka dina utgifter.

Tips för att hantera dina försäkringar

Att hantera flera olika försäkringar kan vara överväldigande, men med rätt strategi kan du säkerställa att du får det skydd du behöver utan att betala för mycket. Här är några tips:

 • Håll koll på förfallodagar
  Se till att du vet när dina försäkringar förfaller och att du förnyar dem i tid. En kalender eller påminnelsetjänst kan vara till hjälp för att undvika att en försäkring löper ut utan att du märker det.
 • Jämför regelbundet
  Försäkringsmarknaden förändras ständigt, och det kan finnas nya erbjudanden som bättre passar dina behov eller ger dig bättre pris. Jämför dina försäkringar regelbundet för att säkerställa att du alltid har det bästa skyddet till det bästa priset.
 • Samla försäkringar hos ett bolag
  Många försäkringsbolag erbjuder rabatter om du samlar flera försäkringar hos dem. Detta kan inte bara spara pengar utan också göra det enklare att hantera dina försäkringar, eftersom du har en enda kontaktpunkt för alla dina försäkringsfrågor.
 • Läs villkoren noggrant
  Försäkringsvillkor kan vara komplicerade, men det är viktigt att förstå exakt vad som täcks och vad som inte gör det. Ta dig tid att läsa igenom villkoren för alla dina försäkringar så att du inte får några överraskningar om du behöver göra en skadeanmälan.
 • Använd rådgivningstjänster
  Om du är osäker på vilka försäkringar du behöver eller hur du ska kombinera dem på bästa sätt, kan du använda rådgivningstjänster som Nyaforsakringar.se för att få professionell hjälp och skräddarsydda råd.

Jämför olycksfallsförsäkring

Hitta bäst och billigast olycksfallsförsäkring. Jämför priser & villkor.

Vanliga frågor och svar om olycksfallsförsäkring

 • Vad är skillnaden mellan en olycksfallsförsäkring och en sjukförsäkring?

  En olycksfallsförsäkring täcker kostnader och förlorad inkomst till följd av olyckor, medan en sjukförsäkring täcker sjukdomsrelaterade kostnader och frånvaro från arbete.

 • Behöver jag en olycksfallsförsäkring om jag redan har en sjukförsäkring?

  Ja, eftersom en sjukförsäkring inte täcker skador från olyckor och vice versa. Båda försäkringarna kompletterar varandra och ger ett mer heltäckande skydd.

 • Kan jag teckna en olycksfallsförsäkring för mina barn?

  Ja, det är möjligt och rekommenderas ofta att teckna olycksfallsförsäkring för barn, särskilt om de deltar i aktiviteter med högre risk för skador.

 • Vad påverkar kostnaden för en olycksfallsförsäkring?

  Kostnaden påverkas av faktorer som din ålder, yrke, livsstil och det försäkringsbelopp du väljer.

 • Hur anmäler jag en skada till min olycksfallsförsäkring?

  Du anmäler en skada genom att kontakta ditt försäkringsbolag, fylla i en skadeanmälan och bifoga nödvändiga medicinska intyg och dokumentation av olyckan.