Viktigt att känna till

Här har vi tagit fram viktig information till dig som fritidshusägare och vad du måste tänka på när du byter försäkringsbolag eller tecknar en ny fritidshusförsäkring. Vi på Nya Försäkringar hjälper dig gärna att jämföra både pris och villkor från olika försäkringsbolag – allt för att du alltid ska vara rätt försäkrad till rätt pris.

Av Nya Försäkringar•   blogpost picture

Viktigt att tänka på när du väljer försäkring

En fritidshusförsäkring innehåller en byggnadsdel och valbart skydd för lösöre. När det gäller försäkringen som täcker din byggnad rekommenderar vi alltid att du väljer bolagens stora försäkring eller tilläggsförsäkring för byggnad. Detta begränsar då åldersavdrag vid skada samt utökar omfattningen av skador som täcks i försäkringen. Tänk även på att uppge övriga byggnader såsom friggebod eller förråd då detta är en så kallad biförpliktelse som behövs för att försäkringen ska täcka dig utan nedsättningar. Om inte övriga byggnader finns angivna kan det i värsta fall leda till utebliven ersättning.

Byggnadsförsäkring

Att ha en byggnadsförsäkring som täcker kostnaderna när ett plötsligt vattenläckage inträffar, värmepumpen går sönder eller rören fryser kan ha avgörande ekonomisk betydelse för din privatekonomi. Vi vet efter många års samtal med försäkringstagare och stor erfarenhet av kundkontakter hur viktigt det är att ställa rätt förväntan på sin försäkring. Guiden nedan är därför framtagen för att se till att konsumenter ska kunna ta väl avvägda konsumentbeslut för en svårförståelig produkt.

Vad som ligger till grund för att avgöra vad en skadeförsäkring täcker, inte täcker och hur mycket av kostnaden du som försäkringstagare ska stå för kan sammanfattas av fem termer: moment, omfattning, åldersavdrag, undantag och självrisk. Detta kan låta komplicerat men vi på Nya Försäkringar gör det svåra enkelt genom att ställa rätt frågor och ge dig detaljerad vägledning.

Begreppsordlista

Moment: Att försäkringen täcker olika kategorier av skador eller moment som brand, vattenskador eller tilläggsförsäkringar som täcker allrisk-skador.

Omfattning: Vilka händelser täcker villkoret, vad täcker villkoret och hur mycket är maxbelopp för ersättningen?

Undantag: Täcker försäkringen yt- och tätskikt? Elvärmeslingorna i badrumsgolvet? Vissa skadehändelser är undantagna det är viktigt att veta att förutsättningarna motsvarar det försäkringsskydd du har.

Åldersavdrag: Värderingen av skillnaden mellan gammalt och nytt. Varje försäkring har ett maxtak för åldersavdrag på byggnadsdelar. Om huset brinner ner så ersätts du med nya saker och åldersavdraget är skillnaden mellan gammalt och nytt. Säkerställ därför nivån för begränsningen av avdraget.

Yt- och tätskikt: Våtrumsspärren som hindrar vattnet att tränga ut från våtrummet och ytskikt är det du ser, som till exempel kakel.

Lösöre: All egendom du tar med dig om/när du flyttar.

Aktsamhetskrav: Vilka skyldigheter du har i egenskap av försäkringstagare för att undvika skador och förlust av din egendom.

Äkta Hussvamp (Serpula lacrymans): Detta är något värt att vara uppmärksam på när det gäller fritidshus. Dels är äkta hussvamp mer vanligt förekommande i sommarstugeområden och dels täcker försäkringsskyddet inte för äkta hussvamp hos vissa bolag i fritidshusförsäkringen. Det är därför särskilt angeläget att kontrollera när du byter försäkring och om du har hus i ett område där äkta hussvamp är vanligt förekommande. Det värsta med att råka ut för äkta hussvamp är att den rekommenderade åtgärden kan bli att man får bränna ner byggnaden till grunden och sedan återuppbygga huset.

Vi ger dig tips på kompletterande saker du kan göra själv för att undvika fuktskador och hussvampsangrepp:

Att inspektera krypgrunden för att se om den är torr är ett enkelt sätt att undersöka risken för fuktangrepp. Var noggrann med avrinningen och se till att regnvattnet från hängrännorna leds bort från huset. Förvara inte virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv eller i krypgrunder. Montera en huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvattnet. Undvik täta utrymmen. Bygg inte in krypgrunden, källartrappan eller kattvinden, du ska kunna se in i dom!

Lösöresförsäkring

Lösöreförsäkringen finns till för att skydda din lösegendom från skada och förluster. Det du kan påverka när det gäller lösöreförsäkringen är självrisk, försäkringsbelopp och tilläggsförsäkringar. Det här utbudet skiljer sig lite mer mellan försäkringsbolagen än vad det gör för hem- och villaförsäkringar.

Försäkringsbeloppet är den totala summan av det lösöre du har i ditt fritidshus. Vid en eventuell skada kommer din ersättning grundas på ditt försäkringsbelopp. I de flesta hemförsäkringar ingår ett så kallat bortaskydd som täcker förlust av lösöre på annan plats. Var uppmärksam och läs ditt försäkringsbrev för information om hur mycket just din försäkring täcker.

Har du mindre lösöre i ditt fritidshus så kan det omfattas av ditt bortaskydd i hemförsäkringen och du slipper då lägga till en lösöresförsäkring. För försäkringen som täcker din byggnad rekommenderar vi att du alltid väljer bolagens stora försäkring eller tilläggsförsäkring för byggnad då detta begränsar åldersavdrag vid skada samt utökar omfattningen av skador som täcks i försäkringen.

Liknande artiklar

  • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
    Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
  • Tjänster

  • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.