Försäkring av släpvagn

Ett praktiskt sätt att frakta saker fram och tillbaka är med en släpvagn kopplad till bilens dragkrok. Släpet kan användas exempelvis vid en flytt eller för att köra prylar till återvinningscentralen. Här sammanfattar vi det du behöver veta angående ägande och försäkring av din släpvagn.

Av Nya Försäkringar•   blogpost picture

Äger du en släpvagn och är den försäkrad?

En enkel släpvagn kan kosta under 5 000 kronor men större och mera påkostade flera tiotusentals kronor. En försäkring brukar ligga runt 300 kronor/år och då det är en förhållandevis liten utgift så är vår rekommendation att alltid ha släpvagnen försäkrad.

I en släpvagnsförsäkring finns det två moment:

 • • Halvförsäkring
 • • Helförsäkring

Detta kan din släpvagnsförsäkring ersätta dig med:

Stöld av släpvagn eller släptillbehör

Om du har minst en halvförsäkring så ersätter försäkringsbolaget dig om släpet eller tillhörande delar blir stulna. Dyrare släpvagnar är stöldbegärliga och vi rekommenderar alltid att man använder ett lås till kulhandsken för att försvåra stöld.

Skador på släpvagnen

Skador som uppstår i form av skadegörelse eller annan olycka ersätts av försäkringsbolaget om du har tecknat vagnskademomentet, det vill säga en helförsäkring.

Måste man ha en försäkring på sin släpvagn?

Nej, det finns inte någon skyldighet för dig som ägare av en släpvagn att teckna en försäkring. Men kostnaden är så pass låg att vi alltid rekommenderar att försäkra släpvagnen.

Vilka släpvagnar går att försäkra?

Det går att försäkra nästan alla släp så länge dom har ett registreringsnummer och finns med i vägtrafikregistret. Vissa släp kan vara lite dyrare att försäkra än andra, släpvagnar avsedda för djurtransport (exempelvis hästsläp) är dyrare än en vanlig släpkärra.

Att tänka på vid utlåning av släpvagn

Om du frivilligt lämnat över släpvagnen gäller inte stöldmomentet i försäkringen. I övrigt gäller försäkringen som vanligt.

Om din släpvagn orsakar en trafikolycka

När du kör med en släpvagn kopplad till bilen så kommer eventuella skador på fordon, person eller annan egendom att ersättas av bilens trafikförsäkring. Därför har du ingen skyldighet att teckna en försäkring på ditt släp.

Detta gäller för resor utanför Sverige med din släpvagn

Om du planerat att resa utanför Sverige får du lov att använda din släpvagn, trafikförsäkringen på bilen täcker eventuella skador som släpet orsakar.

För övrigt är det informationen nedan som gäller.

Medtag nödvändiga handlingar, det vill säga pass, körkort, betalkort och en skadeanmälningsblankett.

Från ditt försäkringsbolag behöver du ett så kallat servicekort, så att du vet vart du ska vända dig vid en eventuell skada.

Vissa länder kräver att du har ett så kallat grönt kort som bevis på att ditt fordon är försäkrat. Detta “gröna kort” får du av ditt försäkringsbolag, förutsatt att din försäkring är betald. Gå in på länken nedan för att se om det landet du planerar att åka till eller åka passera kräver grönt kort.

https://www.tff.se/sv/Utland/Resa-utomlands-med-egen-bil/

Här kommer lite allmänna skötselråd som hjälper dig hålla släpvagnen i bra skick.

 • • Se till att kulhandsken, handbromsen och andra rörliga delar är insmorda med därför avsedda smörjmedel och om möjligt skyddas från regn och fukt. Undvik smörjmedel eller fett som drar till sig grus och smuts.
 • • Kontrollera regelbundet att alla lampor är hela och fungerar.
 • • Kontrollera regelbundet däcktrycket, som påverkar både köregenskaperna och ekonomin.
 • • Rengör släpet med jämna mellanrum och avlägsna skräp och smuts.
 • • Använd rengöringsmedel anpassade för din släpvagn, gäller framförallt aluminiumsläp.
 • • Har du en täckt släpvagn skyddas exteriören med bilvax. Sopa bort eventuellt smuts, speciellt viktigt om du har ett hästsläp (kan rosta och/eller fuktskadas).
 • • Om möjligt, förvara släpet skyddat från vind och nederbörd, exempelvis under en carport eller i ett garage. Vid vinterförvaring kan släpvagnen skyddas med ett kapell.
 • • Om släpet används vintertid så tänk på att även släpvagnar omfattas av vinterdäckslagen.

Liknande artiklar

 • Vi står på våra kunders sida och erbjuder prisjämförelser, personlig rådgivning och skadeservice. Med vår experthjälp är du alltid trygg och kan dessutom spara tusenlappar varje år.
  Nya Försäkringar Sverige AB har tillstånd och står under tillsyn av Finansinspektionen för att bedriva direkt och indirekt försäkringsdistribution enligt 2 kap. 2 § 1 st 3 lagen [2018:1219] om försäkringsdistribution.
 • Tjänster

 • Företaget

© 2022 Nya Försäkringar Sverige AB, All Rights Reserved.